BIBLIOTEKA SZKOLNA

Nasza biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.
W bibliotece są zatrudnione dwie osoby: mgr Zofia Olszewska i mgr Anna Glonek.

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek 8.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 15.20
Środa 8.00 - 16.15
Czwartek 8.00 - 15.10
Piątek 8.00 -14.00

W bibliotece szkolnej znajduje się 12258 książek (lektury, książki obyczajowe, przygodowe, historyczne, sensacyjne, popularnonaukowe, obcojęzyczne, tzw. biblioteczka podręczna czyli słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy i in.).

W czytelni można przeczytać takie czasopisma jak: Światełko i Promyczek w wersji czarnodrukowej i brajlowskiej, Świerszczyk, Mały Artysta, Aura, Victor Junior, Wszystko dla szkoły, Wiadomości Głosy Rozmowy o Szkole, Życie Szkoły, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Biblioteka w Szkole, Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży. Można również w ciszy odrobić lekcje, pouczyć się, skorzystać z księgozbioru podręcznego, a także z komputera (dostęp do internetu). W razie potrzeby bibliotekarz służy pomocą.

W grudniu 2007 roku otrzymaliśmy sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji cztery stanowiska z dostępem do Internetu oraz urządzenie drukujące i kopiujące do użytku uczniów i nauczycieli. Od tej pory każdy może w godzinach pracy biblioteki wykorzystywać Internet i programy multimedialne do pracy i nauki.

W MCI można korzystać m.in. z:
- Zasobów edukacyjnych Internetu
- Portali i serwisów oświatowych
- Baz danych i katalogów on line bibliotek
- Bezpłatnych czasopism elektronicznych
- Zasobów bibliotek cyfrowych
- Przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne

Multimedialne Centrum Informacji mieści się w Czytelni i jest czynne w godzinach pracy biblioteki. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ICIM do jego przestrzegania.

Czytelnia jest miejscem, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne ze ścieżki czytelniczej i medialnej oraz zajęcia z biblioterapii.

Na zajęciach z Biblioterapii rozwijamy swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogacamy swoją wiedzę o świecie i ludziach. Poznajemy różne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych za pomocą literatury.

W naszej bibliotece organizowane są ciekawe konkursy, wystawy, inscenizacje, kiermasze tanich książek, wycieczki do Biblioteki Miejskiej. Biblioteka włączyła się do kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom „

Od kilku lat w bibliotece prowadzone są akcje:
- „Bądź sponsorem swojej biblioteki”
- „Przynieś owijacz do szkolnej biblioteczki, żeby były ładne nasze książeczki”

W bibliotece działa aktyw biblioteczny i Koło Miłośników Książki, którego członkowie pomagają podczas codziennych wypożyczeń i prac bibliotecznych. Należą do niego uczniowie, którzy interesują się książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazują chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Chętnie uczestniczą w przygotowaniach konkursów, imprez i uroczystości bibliotecznych. Praca w aktywie wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.

Biblioteka gromadzi również multimedia:kasety VHS (filmy fabularne, edukacyjne, lektury),płyty CD (encyklopedie, słowniki), CD Audio (muzyka).Zbiory biblioteczne zostały sklasyfikowane według UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna). Czytelnicy mogą korzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego. Biblioteka posiada również program MOL Optivum. Obecnie tworzony jest spis całego księgozbioru. Po zakończeniu pracy komputerowy katalog będzie dostępny dla uczniów. W ten sposób rozpoczęliśmy przekształcanie tradycyjnej biblioteki w nowoczesne Centrum Informacji.

Otrzymaliśmy do biblioteki pakiet edukacyjny filmoteka szkolna. Istnieje możliwość wypożyczenia filmów przez nauczycieli, a także ich wykorzystania na zajęciach kół zainteresowań.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.     Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice.
2.     Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkowa) na okres dwóch tygodni.
3.     Książek nie należy przetrzymywać,gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
4.     Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
5.     Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
6.     W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
7.     Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

REGULAMIN CZYTELNI

1.     Z księgozbioru czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2.     W czytelni obowiązuje cisza.
3.     Do czytelni wchodzimy tylko z zeszytem, własne książki należy zgłosić bibliotekarzowi przed wejściem do czytelni.
4.     Korzystający z czytelni wpisuje się do „Rejestru odwiedzin”.
5.     W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tylko na miejscu nie wynosząc ich poza czytelnię.
6.     Czytelnik odpowiada osobiście za materiały, z których korzysta.
7.     Dokumentów nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
8.     Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wszystkie materiały i książki bibliotekarzowi

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W MCI

1.     Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
2.     Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
3.     Uczniowie mogą korzystać z komputerów w godzinach wolnych dla danego ucznia od zajęć lekcyjnych.
4.     Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
5.     Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
6.     Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
7.     Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
8.     W czytelni należy zachować ciszę.
9.     W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.


Wydarzenia

czerwiec 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930