Poczta Walentynkowa

Walentynki to święto zakochanych i zaprzyjaźnionych. To ciekawy sposób na rozgrzanie serc w czasie zimy i wzmocnienie przyjaźni. Szczególny dzień, na który warto starannie przygotować coś wyjątkowego. Z tej okazji jak co roku Samorząd Uczniowski zorganizował „Pocztę Walentynkową”. Można było otrzyma  od Uczniów samorządu kartki walentynkowe i napisać kilka miłych i ciepłych słów, koledze lub koleżance. Na wszystkie napisane kartki czekała przygotowana poczta walentynkowa. Listy od tajemniczych wielbicieli zostały dostarczone do swych adresatów przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
galeria: 
20170215_150413 (Copy).jpg
20170215_150505 (Copy).jpg
20170216_121403 (Copy).jpg

Zapraszamy do współpracy

Samorząd szkolny zaprasza wszystkich chętnych i kreatywnych uczniów do współpracy. Spotykamy się w środę o godzinie 14.25 w sali 151 lub samorząd będzie pełnił dyżury z „pudełeczkiem pomysłów” na 20-minutowych przerwach. Zapraszamy S.U.
galeria: 
20161006_151717 (Copy).jpg
20161006_151749 (Copy).jpg

WALENTYNKI PODSUMOWANIE AKCJI SAMORZĄDU UCZNIOWKIEGO WALENTYNKI 2016 R.!!!

WALENTYNKOWA SKRZYNKA A WNIEJ BYŁY: WALENTYNKOWE ŻYCZENIA, POZDROWIENIA, WIERSZYKI .
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
galeria: 
20160215_092743 (Copy).jpg
20160215_100519 (Copy).jpg
20160215_100725 (Copy).jpg
20160215_100900 (Copy).jpg
20160215_101420 (Copy).jpg
20160215_103311 (Copy).jpg
20160215_115059 (Copy).jpg
20160215_122326 (Copy).jpg

Walentynki 2016

Akcja Walentynki 2016 zbliża się do finału. Już w poniedziałek 15 lutego Amorki z  Samorządu Uczniowskiego otworzą walentynkową skrzyneczkę. Wszystkie kartki i podarunki zgodnie z Waszymi życzeniami trafią do Nadawców. Pozdrawiamy Serdecznie.S. U.
galeria: 
20160210_103225 (Copy).jpg
20160210_103244 (Copy).jpg
20160210_103248 (Copy2).jpg
20160210_103401 (Copy2).jpg
20160210_104929 (Copy2).jpg
20160212_111056 (Copy2).jpg

Światowy Dzień Godności

21 października  2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Godności, który obchodzony jest na całym świecie w trzecią środę października. Uczniowie z samorządu szkolnego przeprowadzili, krótką lekcję o godności w naszej szkole. Światowy Dzień Godnośći to inicjatywa global dignity.
„ZASADY GODNOŚCI WG. GLOBAL DIGNITY
GLOBAL DIGNITY GODNOŚĆ UJMUJE W PIĘCIU PODSTAWOWYCH ZASADACH:
1.KAŻDA ISTOTA LUDZKA MA PRAWO DO GODNEGO ŻYCIA.
2.GODNE ŻYCIE OZNACZA MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA PEŁNI SWOJEGO POTENCJAŁU, CO JEST UWARUNKOWANE DOSTĘPEM DO WŁAŚCIWEGO POZIOMU OPIEKI MEDYCZNEJ, WYKSZTAŁCENIA, GODZIWEGO WYNAGRODZENIA I POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA.
3.GODNOŚĆ OZNACZA PRAWO DO WOLNOŚCI W PODEJMOWANIU OKREŚLONYCH DECYZJI ŻYCIOWYCH I SZACUNEK DLA INNYCH W KORZYSTANIU Z TEGO PRAWA.
4.GODNOŚĆ WINNA BYĆ PODSTAWOWĄ WARTOŚCIĄ MOTYWUJĄCĄ WSZELKIE DZIAŁANIE.
5.GODNOŚĆ JEDNOSTKI JEST NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z GODNOŚCIĄ INNYCH.”
Dziękujemy również uczniom i paniom wychowawczyniom  za wyrażenie swoich przemyśleń na kartach pracy, czym jest godność dla człowieka – karty są wywieszone na holu i piętra.
galeria: 
20151021_100746 (Copy).jpg
20151021_101448 (Copy).jpg
20151021_101455 (Copy).jpg
20151021_101910 (Copy).jpg
20151021_101928 (Copy).jpg
20151021_102203 (Copy).jpg
20151021_102207 (Copy).jpg
20151021_102320 (Copy).jpg

Ślubowanie Samorządu Szkolnego

W dn. 21 października 2015 r. podczas obchodów Światowego Dnia Godności w naszej szkole w obecności szacownych gości: dyrekcji szkoły, pań wychowawczyń oraz uczniów z samorządów klasowych, uczniowie z naszego  nowego Samorządu  Szkolnego, wybranego podczas wyborów w dn. 2 października 2015 r. złożyli ślubowanie.
Akt ślubowania odczytała pani Magdalena Pałasz –Kminkowska wicedyrektor naszej szkoły.
Uczniowie ślubowali:
TEKST ŚLUBOWANA
JA CZŁONEK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, WYBRANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ NASZEJ SZKOŁY,
ŚLUBUJĘ:
– GODNIE REPREZENTOWAĆ SPOŁECZNOŚĆ NASZEJ SZKOŁY,
- SUMIENNIE I RZETELNIE WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI SZKOLNE,
– DAWAĆ DOBRY PRZYKŁAD POSTAW UCZNIOWSKICH,
– W KAŻDEJ SYTUACJI BYĆ DOBRYM KOLEGĄ I UCZCIWYM UCZNIEM,
– BYĆ KULTURALNYM CZŁOWIEKIEM.
PRZEDSTAWIAMY NOWY SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO
JULIA MIKOŁAJSKA Z KL. I C GIMNAZJUM  - PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY
OLIWIA SZULC Z KL. I B  GIMNAZJUM, ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ SZKOŁY
WOJCIECH KOSIAK Z KL. I A GIMNAZJUM, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SZKOŁY
WERONIKA BANASZAK Z KL. VI B CZŁONEK  RADY SAMORZĄDU SZKOLNEGO,
JAKUB KOZŁOWSKI Z KL. I A GIMNAZJUM, CZŁONEK RADY SAMORZĄDU SZKOLNEGO,
SEKCJA POMOCNEJ DŁONI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
IGA JAKUBOWSKA  Z KL. I B GIMNAZJUM ,
JAGODA STEK  Z KL. I B GIMNAZJUM,
SZYMON MACIEJEWSKI  Z KL. I C GIMNAZJUM, 
SZYMON CEGLARSKI  Z KL. I C GIMNAZJUM, 
PATRYK DAWIEC Z KL. I C GIMNAZJUM, 
KACPER BURZYŃSKI.  Z KL. I C GIMNAZJUM.
OPIEKUN S.U. PANI MAGDALENA SZCZEPANIAK
galeria: 
20151021_101107 (Copy).jpg
20151021_101113 (Copy).jpg
20151021_101427 (Copy).jpg

RELACJA Z WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał,
a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.

Janusz Korczak
02 października  2015 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone powszechne, równe, bezpośrednie i tajne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza.
W dzień głosowania od godziny 9.00 na hol I piętra, które zamieniło się w lokal wyborczy, przychodzili pod opieką wychowawców, nauczycieli uczniowie poszczególnych klas, aby poprzeć jednego z  11 kandydatów.
Wybory zakończyły się o godzinie 12.30. Głosy zostały policzone od razu, wyniki Szkolna Komisja Wyborcza wywiesiła na tablicy informacyjnej i tablicy samorządu szkolnego.

Do władz Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeszli:
BANASZAK WERONIKA – 34 głosy
JAKUBOWSKA IGA- 24 głosy
KOSIAK WOJCIECH – 40 głosów
KOZŁOWSKI JAKUB – 30 głosów
MIKOŁAJSKA JULIA – 55 głosów
SZULC OLIWIA – 45 głosów
SERDECZNIE GRATULUJEMY

galeria: 
20151002_092931.jpg
20151002_093200.jpg
20151002_093446.jpg
20151002_093522.jpg
20151002_093540.jpg
20151002_095513.jpg
20151002_095812.jpg
20151002_100337.jpg
20151002_100552.jpg
20151002_100610.jpg
20151002_100614.jpg
20151002_100708.jpg
20151002_100737.jpg
20151002_101627.jpg
20151002_105815.jpg
20151002_110936.jpg
20151002_112014.jpg
20151002_115103.jpg
20151002_120213.jpg
20151002_121726.jpg
20151002_130503.jpg
20151002_140935.jpg
20151002_141729.jpg
20151002_144009.jpg
20151002_144022.jpg
20151002_144027.jpg
20151002_144101.jpg
20151002_141212SU.jpg

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zgłosić swoją kandydaturę do naszego szkolnego Samorządu Uczniowskiego prosi się o zgłoszenie do Pani Magdaleny Szczepaniak. Zapraszamy uczniów klas VI, I i II  gimnazjum.
Zgłoszenia wraz z plakatem przyjmowane są do 24.09.2015 r. –do czwartku
Kampanie wyborcze będą trwały od 25 września do  01 października 2015r.
Wybory do Samorządu Szkolnego odbędą się 2 października 2015 r. - piątek

UWAGA!!!

Każda osoba zgłaszająca swoją kandydaturę zobowiązana jest do napisania kilku informacji o sobie:
- imię i nazwisko,
- klasa,
- zainteresowania, 
- swoją motywację do wzięcia udziału w wyborach, co chcielibyście wprowadzić do życia szkoły,
-swoje pomysły.

Informacje  umieszczamy na plakacie: bristolu, forma dowolna – plakaty oddajemy w czwartek do Pani Magdaleny Szczepaniak oraz  do Pani Wychowawczyni.

Serdecznie zapraszamy
galeria: 
20150922_132105 (Copy).jpg
20150922_132111 (Copy).jpg
20150928_133306 (Copy).jpg
20150928_133330 (Copy).jpg

POCZTA WALENTYNKOWA

W PIĄTEK 13 LTUEGO 2015 R. SAMORZĄD UCZNIOWSKI RÓWNIEŻ I W TYM M ROKU ZAPROSIŁ AMORKI DO NASZEJ SZKOŁY.
W NASZEJ SZKOLE, JESZCZE PRZED „WALENTYNKAMI”, SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZYGOTOWAŁ SKRZYNKĘ NA WALENTYNKOWE LISTY DO KTÓREJ UCZNIOWIE MIELI MOŻLIWOŚĆ WRZUCENIA LISTU, KTÓRYM CHCIELI OBDAROWAĆ SWOJE SYMPATIE.
W DNIU 13 LUTEGO PRZEDSTAWICIELE SU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ROZNOSILI PO KLASACH POCZTĘ WALENTYNKOWĄ. WALENTYNKI, KTÓRE NIE DOTARŁY DO ADRESATA PRZED FERIAMI, A KILKA TAKICH SIĘ ZDARZYŁO, NIEZWŁOCZNIE ZOSTANĄ DOSTARCZONE PO FERIACH DO SZCZĘŚLIWYCH ADRESATÓW.
DO ZOBACZENIA PO FERIACH –POZDRAWIAMY
SAMORZĄD SZKOLNY
galeria: 
20150213_095323.jpg
20150213_101503.jpg
20150213_104600.jpg
20150213_104633.jpg
20150213_105950.jpg

WALENTYNKOWA DYSKOTEKA - GIMNAZJUM

W CZWARTEK 12 LUTEGO ODBYŁA SIĘ SZKOLNA DYSKOTEKA DLA KLAS GIMNAZJALNYCH, ZORGANIZOWANA PRZEZ UCZNIÓW Z SAMORZĄDU SZKOLNEGO. DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PAŃSTWA ORGANIZATORÓW Z KLAS IV-VI MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEJ ZABAWY WRAZ Z KLASAMI IV, V,VI. ZA CO DZIĘKUJEMY.
galeria: 
20150209_122546.jpg
20150209_122621.jpg
20150212_173917.jpg
20150212_174838.jpg
20150212_174845.jpg
20150212_190835.jpg
20150212_190918.jpg
20150212_190947.jpg

MUZYCZNE PUDŁO

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SERDECZNIE ZAPRASZA NA ODDAWANIE GŁOSÓW Z PROPOZYCJAMI NA NAJLEPSZE WALENTYNKOWE UTWORY, KTÓRE BĘDĄ PUSZCZANE PRZEZ SZKOLNY RADIOWĘZEŁ. 
WASZE PROPOZYCJE  NA KARTKACH MOŻECIE WRZUCAĆ DO SPECJALNEGO „MUZYCZNEGO PUDŁA”, KTÓRE BĘDZIE KRĄŻYŁO PODCZAS PRZERW. 
PONADTO DO „MUZYCZNEGO PUDŁA”, MOŻECIE WRZUCAĆ KARTKI Z TYTUŁAMI UTWORÓW i NAZWAMI WYKONAWCÓW, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE USŁYSZEĆ PODCZAS NASZYCH WSPÓLNYCH PRZERW W SZKOLE. 
PUDŁO JUŻ KRĄŻY!!!  
WSZELKIE MUZYCZNE PROPOZYCJE ZGŁASZAJCIE DO MARCINA LEWANDOWSKIEGO ORAZ MAĆKA POKACKIEGO, KTÓRZY OBSŁUGUJĄ SZKOLNY RADIOWĘZEŁ.
JEST TO MOŻLIWE DZIĘKI POMOCY I UPRZEJMOŚCI P. SŁAWOMIRA RAKA I P. MARCINA KOSIAKA ZA CO NASZYM NAUCZYCIELOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
galeria: 
20150107_122953.jpg

Poczta Walentynkowa

Już 14 lutego Walentynki!
Z tej okazji w naszej szkole, jak zwykle w tym czasie, zorganizowana zostanie POCZTA Walentynkowa.
OD 2 lutego do 12 lutego uczniowie będą mogli wrzucić do niej listy z życzeniami do wybranych przez siebie osób ze szkoły
Warunek jest jeden - Życzenia mają być miłe i estetyczne. 
Aby ułatwić dostarczenie Waszych kartek do adresatów prosimy pamiętać o napisaniu podstawowych informacji t.j. imienia, nazwiska oraz klasy odbiorcy Waszej pocztówki.
Kartki zostaną rozdane przez Amorki w piątek 13 lutego podczas jednej z lekcji.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 
 
 
HEJ ! PAMIĘTACIE AMORKI WALENTYNKOWE Z 2014 R?
 SAMORZĄD UCZNIOWSKI RÓWNIEŻ I W TYM M ROKU 
ZAPROSIŁ AMORKI DO NASZEJ SZKOŁY. 
galeria: 
IMG_3583.JPG
IMG_3584.JPG

ODDALIŚMY HOŁD PATRONOM NASZEJ SZKOŁY - POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM

SZKOLNA DELEGACJA W SKŁADZIE: SAMORZĄD UCZNIOWSKI, HARCERZE ORAZ UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ODDALI HOŁD KU CZCI BOHATEROM W 96 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.
UROCZYSTY APEL POŚWIĘCONY TEMU ZWYCIĘSKIEMU ZRYWOWI ODBYŁ SIĘ W DNIU 5 STYCZNIA 2015 R. O GODZINIE 16.00 W INOWROCŁAWIU POD POMNIKIEM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH. ODCZYTANO APEL PAMIĘCI. HUKNĘŁY SALWY HONOROWE. SZKOLNA DELEGACJA ZŁOŻYŁA  WIĄZANKĘ KWIATÓW ORAZ ZAPALILIŚMY SYMBOLICZNY ZNICZ.
 
BOHATERSKI ZRYW WIELKOPOLAN ZDECYDOWAŁ O KSZTAŁCIE ODRODZONEJ RZECZYPOSPOLITEJ, ZAPEWNIAJĄC WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSCE PO 123 LATACH NIEWOLI,  OSTATECZNIE UWOLNIŁ WIELKOPOLSKĘ I KUJAWY SPOD ZABORU PRUSKIEGO.
WYZWOLENIE SPOD PANOWANIA PRUSKIEGO MIESZKAŃCY INOWROCŁAWIA I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI ZAWDZIĘCZAJĄ PODPORUCZNIKOWI PAWŁOWI CYMSOWI.
DLA NASZEJ SZKOŁY TO SZCZEGÓLNE ŚWIĘTO PATRIOTYCZNE BOWIEM BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO TO PATRONI NASZEJ SZKOŁY- ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH.
PAMIĘTAJMY O POWSTAŃCACH, NIECH ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI…
 
UCZNIOWIE, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI:
SAMORZĄD SZKOLNY: NATAN IDCZAK, ALEKSANDRA SKALSKA, NATALIA STOPIŃSKA, MARTYNA WAWRZYNIAK, WIKTORIA KONOPIŃSKA, DH ROKSANA HULISZ ORAZ UCZNIOWIE JAKUB BRONICKI, MATEUSZ KLUCZYK, MELANIA RZYBYLSKA, WRAZ Z OPIEKUNEM MAGDALENĄ SZCZEPANIAK.
galeria: 
20150105_155821.jpg
20150105_155834.jpg
20150105_155842.jpg
20150105_155901.jpg
20150105_162602.jpg
20150105_163207.jpg

NIEBIESKA SKRZYNKA

MASZ PROBLEM, KTÓRY CIĘ NURTUJE  ???
KAŻDY CZŁOWIEK, CZASEM MA PROBLEM, Z KTÓRYM CIĘŻKO MU JEST SOBIE PORADZIĆ, JEDNAK PAMIĘTAJ KAŻDA SYTUACJA MOŻE ZOSTAĆ ROZWIĄZANA.
NIEBIESKA SKRZYNKA JEST DLA CIEBIE.
JEŚLI NURTUJE CIĘ JAKIŚ PROBLEM, A TRUDNO CI SIĘ Z NIM UPORAĆ, OPISZ GO NA KARTCE I WRZUĆ GO DO NIEBIESKIEJ SKRZYNKI.
JESTEŚMY TU DLA WAS-MOŻECIE NA NAS LICZYĆ.
O FACHOWĄ PORADĘ W ROZWIĄZANIU TWOJEGO PROBLEMU POPROSIMY NASZĄ PANIĄ PEDAGOG.
MASZ PEŁNE PRAWO DO ANIMOWOŚCI ZAWSZE USZANUJEMY TWOJĄ PROŚBĘ I POMOŻEMY CI !!!
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Wydarzenia

maj 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031