KADRA PEDAGOGICZNADYREKTOR SZKOŁY

Alicja Mielcarek

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

WICEDYREKTORZY

Magdalena Pałasz-Kminikowska

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

Justyna Tuchorska

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • REWALIDACJA I EDUKACJA

 • SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

 • LOGOPEDIA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I I II STOPIEŃ
  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA 

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I A

Ewa Sobańska - Patyk

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Alina Pochocka

 • NAUCZANIE POCZATKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRZYRODA

Klasa I B

Ewa Szmude

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • SOCJOTERAPIA

 • WOS

Aldona Kostuch

 • REWALIDACJA

 • LOGOPEDIA

Klasa I C

Małgorzata Lewandowska 

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • INFORMATYKA Z
  TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

Anna Grąźlewska

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa II A

Lucyna Tomaszewska

 • REWALIDACJA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

Kamila Puszczykowska - Głowacka

 • PEDAGOGIKA - PRACA OPIEKUŃCZA
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Klasa II B

Żaneta Kowalska 

 • PEDAGOGIKA OGÓLNA

 • PRACA SOCJALNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
  I WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Wiktorowska

 • PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA: OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

Klasa III A

Anna Kilich

 • KSZTAŁCENIE
  ZINTEGROWANE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Daria Chodorowska

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • REWALIDACJA

 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z
  UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Klasa III B

Izabela Popowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • ARTETERAPIA

Maria Ziemkiewicz 

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa III C

Anna Borzęcka

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TYFLOPEDAGOGIKA

Dorota Kopeć

 • REWALIDACJA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Klasa III D

Joanna Drapiewska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRACA OPIEKUŃCZA Z
  PEDAGOGIKĄ SPOŁECZNĄ

 • KURS KWALIFIKACYJNY Z
  ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

Karina Lech

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLOGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa IV A

Agnieszka Szych 

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa IV B

Monika Lewandowska

 • RESOCJALIZACJA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa IV C

Iwona Gabryszak

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa V A

Agnieszka Kałużna

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNO
  - KOMPENSACYJNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Klasa V B

Beata Roszak

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • HISTORIA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa V C

Marta Czajkowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PLASTYKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • TYFLOPEDAGOGIKA

Kamila
Woźniak - zastępstwo

 • RESOCJALIZACJA

Klasa VI A

Agnieszka Woźniak

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z
  ELEMENTAMI REWALIDACJI

Klasa VI B

Małgorzata Jeznach

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • REWALIDACJA Z
  ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • PEDAGOGIKA
  PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • DIAGNOZA, DYSLEKSJA
  ROZWOJOWA, TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY
  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Klasa VI C

Agnieszka Topolska

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
  I SOCJALNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SOCJOTERAPIA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa VII A

Izabela Wulkowicz 

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • LOGOPEDIA

Klasa VII B

Monika Kinowska 

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I EDUKACJA USTAWICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa VII C

Kamila Andrzejczak

 • PEDAGOGIKA
  WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z
  REWALIDACJĄ

 • KURS Z PIERWSZEJ
  POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Marta Zielińska  /zastępstwo/

 • PEDAGOGIKA ANIMACYJNA
  SPOŁECZNO-KULTURALNA

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWAWCY KLAS GIMNAZJALNYCH

Klasa II A

Monika Hałas

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO–OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • FILOLOGIA NAUCZANIA
  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa II B

Anna Tarkowska  

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA Z DZIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa II C

Marta Momot

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa III A

Justyna Rajs

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

 • II STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

Klasa III B

Ewa Rogozińska

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 • I STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

 • II STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

Klasa III C

Małgorzata Leśniak

 • REWALIDACJA Z
  ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • DIAGNOZA, DYSLEKSJA
  ROZWOJOWA, TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY
  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Marta Dzwonarkiewicz – Wesołek - zastępstwo

 • RESOCJALIZACJA
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYTWNĄ

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Piekarczyk

 • JĘZYK POLSKI

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • CERTYFIKOWANY
  SPECJALISTA-KYNOTERAPEUTA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SZKOLENIE I i II
  STOPNIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • CERTYFIOKWANY
  TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Paulina Sobczak

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Hanna Drzazgowska

 • JĘZYK POLSKI

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Aleksandra Katulska

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Edyta Jasnowska

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Chęsy

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Maria Łaszkiewicz

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Paulina Fojt-Głowacka

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Anna Gerlach

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

JĘZYK ROSYJSKI

Krzysztof Głowacki

 • JĘZYK ROSYJSKI

PRZYRODA

Agnieszka Gawarecka

 • GEOGRAFIA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

Hanna Konarska 

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

GEOGRAFIA

Agnieszka Gawarecka

 • GEOGRAFIA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

BIOLOGIA, CHEMIA

Ewa Korpusińska-Prusak

 • BIOLOGIA

 • CHEMIA

Dorota Gawron

 • CHEMIA

 • BIOLOGIA
 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

MATEMATYKA

Iwona Mrówczyńska

 • MATEMATYKA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Anita Świtek

 • MATEMATYKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • PEGAGOGIKA SPECJALNA -
  TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGAZMINATOR
  SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

Anna Stężała

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGAZMINATOR
  SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dorota Kurowska

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Adrianna Bełżek

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

FIZYKA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Adrianna Bełżek

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HISTORIA , WOS

Magdalena Szczepaniak

 • HISTORIA

 • WOS

 • JĘZYK POLSKI

 • EDUKACJA DLA
  BEZPIECZEŃSTWA

 • NAUCZANIE POCZATKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

 • INSTRUKTOR ZHP

Tomasz Ciechanowski 

 • HISTORIA

 • WOS

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Sławomir Rak

 • TECHNIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Jarosław Doberstajn

 • WYCHOWANIE TECHNICZNE
 • INFORMATYKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Sławomir Rak

 • TECHNIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Jarosław Doberstajn

 • WYCHOWANIE TECHNICZNE
 • INFORMATYKA

PLASTYKA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Magdalena Szczepaniak

MUZYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Agnieszka Krokowska

 • MUZYKA

 • MUZYKOTERAPIA W
  REHABILITACJI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TANIEC TOWARZYSKI -
  KURS KWALIFIKACYJNY

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RELIGIA

Ks.Tomasz Rogaliński

 • RELIGIA

Jolanta Kopeć

 • RELIGIA

 • SOCJOTERAPIA 

Anna Michalak

 • RELIGIA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anna Kuberska

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

Leszek Arent

 • WYCHOWANIE
  FIZYCZNE

Antoni Majewski

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maciej Szłyk 

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

PEDAGOG SZKOLNY

Lucyna Moryc

 • PSYCHOPEDAGOGOKA

 • PEDAGOGIKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • SOCJOTERAPIA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSYCHOLOG

Elżbieta Kowalska  

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • JĘZYK POLSKI

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • PSYCHOLOGIA

 • EEG - BIOFEEDBACK 1
  STOPNIA

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

PEDAGOG SPECJALNY

Urszula Kubiak

 • REWALIDACJA

 • RESOCJALIZACJA

 • SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

 • LOGOPEDIA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I I II STOPIEŃ
  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

Edyta Olejnik 

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • PEDAGOGIKA W SPECJALNOŚCI OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

LOGOPEDA

Alicja Rochowiak

 • LOGOPEDIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA I
  POMOC PSYCHOLOGICZNA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kilich

 • KSZTAŁCENIE
  ZINTEGROWANE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kuberska

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA
  KOREKCYJNA
    

ŚWIETLICA

Karolina Bąkowska-Bugaj

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • SZKOŁA DLA RODZICÓW
  I WYCHOWAWCÓW

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z
  ELEMENTAMI REWALIDACJI

Elżbieta Dobrzykowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Agnieszka Kwiatkowska - zastępstwo

 • PSYCHOLOGIA DZIECKA
 • PSYCHOPEDAGOGIKA
 • RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

BIBLIOTEKA

Zofia Olszewska

 • BIBLIOTEKOZNASTWO 

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Anna Glonek

 • BIBLIOTEKOZNASTWO 

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

KADRA PEDAGOGICZNADYREKTOR SZKOŁY

Alicja Mielcarek

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

WICEDYREKTORZY

Magdalena Pałasz-Kminikowska

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

Justyna Tuchorska

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • REWALIDACJA I EDUKACJA

 • SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

 • LOGOPEDIA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I I II STOPIEŃ
  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA 

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I A

Ewa Sobańska - Patyk

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Alina Pochocka

 • NAUCZANIE POCZATKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRZYRODA

Klasa I B

Ewa Szmude

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • SOCJOTERAPIA

 • WOS

Aldona Kostuch

 • REWALIDACJA

 • LOGOPEDIA

Klasa I C

Małgorzata Lewandowska 

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • INFORMATYKA Z
  TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

Anna Grąźlewska

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa II A

Lucyna Tomaszewska

 • REWALIDACJA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

Kamila Puszczykowska - Głowacka

Klasa II B

Żaneta Kowalska 

 • PEDAGOGIKA OGÓLNA

 • PRACA SOCJALNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
  I WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Wiktorowska

Klasa III A

Anna Kilich

 • KSZTAŁCENIE
  ZINTEGROWANE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Daria Chodorowska

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • REWALIDACJA

 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z
  UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Klasa III B

Izabela Popowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • ARTETERAPIA

Maria Ziemkiewicz 

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa III C

Anna Borzęcka

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TYFLOPEDAGOGIKA

Dorota Kopeć

 • REWALIDACJA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Klasa III D

Joanna Drapiewska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRACA OPIEKUŃCZA Z
  PEDAGOGIKĄ SPOŁECZNĄ

 • KURS KWALIFIKACYJNY Z
  ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

Karina Lech

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLOGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa IV A

Agnieszka Szych 

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa IV B

Monika Lewandowska

 • RESOCJALIZACJA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa IV C

Iwona Gabryszak

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa V A

Agnieszka Kałużna

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNO
  - KOMPENSACYJNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Klasa V B

Beata Roszak

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • HISTORIA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa V C

Marta Czajkowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PLASTYKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • TYFLOPEDAGOGIKA

Kamila
Woźniak - zastępstwo

Klasa VI A

Agnieszka Woźniak

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z
  ELEMENTAMI REWALIDACJI

Klasa VI B

Małgorzata Jeznach

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • REWALIDACJA Z
  ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • PEDAGOGIKA
  PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • DIAGNOZA, DYSLEKSJA
  ROZWOJOWA, TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY
  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Klasa VI C

Agnieszka Topolska

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
  I SOCJALNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SOCJOTERAPIA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa VII A

Izabela Wulkowicz 

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • LOGOPEDIA

Klasa VII B

Monika Kinowska 

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I EDUKACJA USTAWICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa VII C

Kamila Andrzejczak

 • PEDAGOGIKA
  WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z
  REWALIDACJĄ

 • KURS Z PIERWSZEJ
  POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Marta Zielińska  /zastępstwo/

 • PEDAGOGIKA ANIMACYJNA
  SPOŁECZNO-KULTURALNA

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWAWCY KLAS GIMNAZJALNYCH

Klasa II A

Monika Hałas

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO–OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • FILOLOGIA NAUCZANIA
  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa II B

Anna Tarkowska  

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA Z DZIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa II C

Marta Momot

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa III A

Justyna Rajs

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

 • II STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

Klasa III B

Ewa Rogozińska

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 • I STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

 • II STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

Klasa III C

Małgorzata Leśniak

 • REWALIDACJA Z
  ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • DIAGNOZA, DYSLEKSJA
  ROZWOJOWA, TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY
  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Marta Dzwonarkiewicz – Wesołek - zastępstwo

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Piekarczyk

 • JĘZYK POLSKI

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • CERTYFIKOWANY
  SPECJALISTA-KYNOTERAPEUTA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SZKOLENIE I i II
  STOPNIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • CERTYFIOKWANY
  TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Paulina Sobczak

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Hanna Drzazgowska

 • JĘZYK POLSKI

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Aleksandra Katulska

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Edyta Jasnowska

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Chęsy

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Maria Łaszkiewicz

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Paulina Fojt-Głowacka

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Anna Gerlach

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

JĘZYK ROSYJSKI

Krzysztof Głowacki

 • JĘZYK ROSYJSKI

PRZYRODA

Agnieszka Gawarecka

 • GEOGRAFIA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

Hanna Konarska 

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

GEOGRAFIA

Agnieszka Gawarecka

 • GEOGRAFIA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

BIOLOGIA, CHEMIA

Ewa Korpusińska-Prusak

 • BIOLOGIA

 • CHEMIA

Dorota Gawron

 • CHEMIA

MATEMATYKA

Iwona Mrówczyńska

 • MATEMATYKA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Anita Świtek

 • MATEMATYKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • PEGAGOGIKA SPECJALNA -
  TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGAZMINATOR
  SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

Anna Stężała

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGAZMINATOR
  SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dorota Kurowska

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Adrianna Bełżek

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

FIZYKA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Adrianna Bełżek

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HISTORIA , WOS

Magdalena Szczepaniak

 • HISTORIA

 • WOS

 • JĘZYK POLSKI

 • EDUKACJA DLA
  BEZPIECZEŃSTWA

 • NAUCZANIE POCZATKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

 • INSTRUKTOR ZHP

Tomasz Ciechanowski 

 • HISTORIA

 • WOS

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Sławomir Rak

 • TECHNIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Jarosław Doberstajn

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Sławomir Rak

 • TECHNIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Jarosław Doberstajn

PLASTYKA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Magdalena Szczepaniak

MUZYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Agnieszka Krokowska

 • MUZYKA

 • MUZYKOTERAPIA W
  REHABILITACJI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TANIEC TOWARZYSKI -
  KURS KWALIFIKACYJNY

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RELIGIA

Ks.Tomasz Rogaliński

 • RELIGIA

Jolanta Kopeć

 • RELIGIA

 • SOCJOTERAPIA 

Anna Michalak

 • RELIGIA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anna Kuberska

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

Leszek Arent

 • WYCHOWANIE
  FIZYCZNE

Antoni Majewski

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maciej Szłyk 

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

PEDAGOG SZKOLNY

Lucyna Moryc

 • PSYCHOPEDAGOGOKA

 • PEDAGOGIKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • SOCJOTERAPIA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSYCHOLOG

Elżbieta Kowalska  

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • JĘZYK POLSKI

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • PSYCHOLOGIA

 • EEG - BIOFEEDBACK 1
  STOPNIA

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

PEDAGOG SPECJALNY

Urszula Kubiak

 • REWALIDACJA

 • RESOCJALIZACJA

 • SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

 • LOGOPEDIA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I I II STOPIEŃ
  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

Edyta Olejnik 

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

LOGOPEDA

Alicja Rochowiak

 • LOGOPEDIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA I
  POMOC PSYCHOLOGICZNA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kilich

 • KSZTAŁCENIE
  ZINTEGROWANE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kuberska

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA
  KOREKCYJNA
    

ŚWIETLICA

Karolina Bąkowska-Bugaj

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • SZKOŁA DLA RODZICÓW
  I WYCHOWAWCÓW

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z
  ELEMENTAMI REWALIDACJI

Elżbieta Dobrzykowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Agnieszka Kwiatkowska - zastępstwo

BIBLIOTEKA

Zofia Olszewska

 • BIBLIOTEKOZNASTWO 

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Anna Glonek

 • BIBLIOTEKOZNASTWO 

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

KADRA PEDAGOGICZNADYREKTOR SZKOŁY

Alicja Mielcarek

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

WICEDYREKTORZY

Magdalena Pałasz-Kminikowska

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

Justyna Tuchorska

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • REWALIDACJA I EDUKACJA

 • SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

 • LOGOPEDIA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I I II STOPIEŃ
  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA 

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I A

Ewa Sobańska - Patyk

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Alina Pochocka

 • NAUCZANIE POCZATKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRZYRODA

Klasa I B

Ewa Szmude

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • SOCJOTERAPIA

 • WOS

Aldona Kostuch

 • REWALIDACJA

 • LOGOPEDIA

Klasa I C

Małgorzata Lewandowska 

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • INFORMATYKA Z
  TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

Anna Grąźlewska

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa II A

Lucyna Tomaszewska

 • REWALIDACJA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

Kamila Puszczykowska - Głowacka

Klasa II B

Żaneta Kowalska 

 • PEDAGOGIKA OGÓLNA

 • PRACA SOCJALNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
  I WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Wiktorowska

Klasa III A

Anna Kilich

 • KSZTAŁCENIE
  ZINTEGROWANE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Daria Chodorowska

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • REWALIDACJA

 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z
  UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Klasa III B

Izabela Popowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • ARTETERAPIA

Maria Ziemkiewicz 

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa III C

Anna Borzęcka

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TYFLOPEDAGOGIKA

Dorota Kopeć

 • REWALIDACJA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Klasa III D

Joanna Drapiewska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRACA OPIEKUŃCZA Z
  PEDAGOGIKĄ SPOŁECZNĄ

 • KURS KWALIFIKACYJNY Z
  ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

Karina Lech

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLOGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa IV A

Agnieszka Szych 

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa IV B

Monika Lewandowska

 • RESOCJALIZACJA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa IV C

Iwona Gabryszak

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa V A

Agnieszka Kałużna

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNO
  - KOMPENSACYJNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Klasa V B

Beata Roszak

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • HISTORIA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa V C

Marta Czajkowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PLASTYKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • TYFLOPEDAGOGIKA

Kamila Woźniak - zastępstwo

Klasa VI A

Agnieszka Woźniak

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z
  ELEMENTAMI REWALIDACJI

Klasa VI B

Małgorzata Jeznach

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • REWALIDACJA Z
  ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • PEDAGOGIKA
  PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • DIAGNOZA, DYSLEKSJA
  ROZWOJOWA, TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY
  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Klasa VI C

Agnieszka Topolska

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
  I SOCJALNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SOCJOTERAPIA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa VII A

Izabela Wulkowicz 

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • LOGOPEDIA

Klasa VII B

Monika Kinowska 

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I EDUKACJA USTAWICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa VII C

Kamila Andrzejczak

 • PEDAGOGIKA
  WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z
  REWALIDACJĄ

 • KURS Z PIERWSZEJ
  POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Marta Zielińska  /zastępstwo/

 • PEDAGOGIKA ANIMACYJNA
  SPOŁECZNO-KULTURALNA

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWAWCY KLAS GIMNAZJALNYCH

Klasa II A

Monika Hałas

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO–OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • FILOLOGIA NAUCZANIA
  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa II B

Anna Tarkowska  

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA Z DZIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa II C

Marta Momot

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa III A

Justyna Rajs

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

 • II STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

Klasa III B

Ewa Rogozińska

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 • I STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

 • II STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

Klasa III C

Małgorzata Leśniak

 • REWALIDACJA Z
  ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • DIAGNOZA, DYSLEKSJA
  ROZWOJOWA, TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY
  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Marta Dzwonarkiewicz – Wesołek - zastępstwo

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Piekarczyk

 • JĘZYK POLSKI

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • CERTYFIKOWANY
  SPECJALISTA-KYNOTERAPEUTA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SZKOLENIE I i II
  STOPNIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • CERTYFIOKWANY
  TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Paulina Sobczak

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Hanna Drzazgowska

 • JĘZYK POLSKI

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Aleksandra Katulska

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Edyta Jasnowska

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Chęsy

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Maria Łaszkiewicz

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Paulina Fojt-Głowacka

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Anna Gerlach

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

JĘZYK ROSYJSKI

Krzysztof Głowacki

 • JĘZYK ROSYJSKI

PRZYRODA

Agnieszka Gawarecka

 • GEOGRAFIA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

Hanna Konarska 

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

GEOGRAFIA

Agnieszka Gawarecka

 • GEOGRAFIA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

BIOLOGIA, CHEMIA

Ewa Korpusińska-Prusak

 • BIOLOGIA

 • CHEMIA

Dorota Gawron

 • CHEMIA

MATEMATYKA

Iwona Mrówczyńska

 • MATEMATYKA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Anita Świtek

 • MATEMATYKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • PEGAGOGIKA SPECJALNA -
  TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGAZMINATOR
  SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

Anna Stężała

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGAZMINATOR
  SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dorota Kurowska

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Adrianna Bełżek

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

FIZYKA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Adrianna Bełżek

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HISTORIA , WOS

Magdalena Szczepaniak

 • HISTORIA

 • WOS

 • JĘZYK POLSKI

 • EDUKACJA DLA
  BEZPIECZEŃSTWA

 • NAUCZANIE POCZATKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

 • INSTRUKTOR ZHP

Tomasz Ciechanowski 

 • HISTORIA

 • WOS

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Sławomir Rak

 • TECHNIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Jarosław Doberstajn

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Sławomir Rak

 • TECHNIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Jarosław Doberstajn

PLASTYKA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Magdalena Szczepaniak

MUZYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Agnieszka Krokowska

 • MUZYKA

 • MUZYKOTERAPIA W
  REHABILITACJI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TANIEC TOWARZYSKI -
  KURS KWALIFIKACYJNY

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RELIGIA

Ks.Tomasz Rogaliński

 • RELIGIA

Jolanta Kopeć

 • RELIGIA

 • SOCJOTERAPIA 

Anna Michalak

 • RELIGIA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anna Kuberska

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

Leszek Arent

 • WYCHOWANIE
  FIZYCZNE

Antoni Majewski

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maciej Szłyk 

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

PEDAGOG SZKOLNY

Lucyna Moryc

 • PSYCHOPEDAGOGOKA

 • PEDAGOGIKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • SOCJOTERAPIA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSYCHOLOG

Elżbieta Kowalska  

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • JĘZYK POLSKI

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • PSYCHOLOGIA

 • EEG - BIOFEEDBACK 1
  STOPNIA

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

PEDAGOG SPECJALNY

Urszula Kubiak

 • REWALIDACJA

 • RESOCJALIZACJA

 • SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

 • LOGOPEDIA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I I II STOPIEŃ
  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

Edyta Olejnik 

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

LOGOPEDA

Alicja Rochowiak

 • LOGOPEDIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA I
  POMOC PSYCHOLOGICZNA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kilich

 • KSZTAŁCENIE
  ZINTEGROWANE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kuberska

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA
  KOREKCYJNA
    

ŚWIETLICA

Karolina Bąkowska-Bugaj

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • SZKOŁA DLA RODZICÓW
  I WYCHOWAWCÓW

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z
  ELEMENTAMI REWALIDACJI

Elżbieta Dobrzykowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Agnieszka Kwiatkowska - zastępstwo

BIBLIOTEKA

Zofia Olszewska

 • BIBLIOTEKOZNASTWO 

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Anna Glonek

 • BIBLIOTEKOZNASTWO 

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

KADRA PEDAGOGICZNA
DYREKTOR
SZKOŁY

A. Mielcarek

WICEDYREKTORZY

M. Pałasz-Kminikowska

J. Tuchorska

WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa
I A

A.Kilich, D.Chodorowksa

Klasa
I B

I.Popowska, M.Ziemkiewicz

Klasa
I C

A.Borzęcka, D.Kopeć

Klasa
II A

E.Sobańska-Patyk, A.Pochocka

Klasa
II B

B.Trzosek, A.Kostuch

Klasa
II C

A.Bogusz, A.Grąźlewska

Klasa
III A

E.Dobrzykowska, E.Mrozik-Gliszczyńska

Klasa
III B

H.Lelińska, Ż.Kowalska

Klasa
III C

M.Lewandowska, L.Tomaszewska

Klasa
IV A

D.Monkiewicz

Klasa
IV B

A.Nijak

Klasa
IV C

A.Topolska

Klasa
IV D

K.Lech

Klasa
V A

I.Wulkowicz

Klasa
V B

M.Kinowska

Klasa
V C

K.Andrzejczak

Klasa
VI A

M.Momot

Klasa
VI B

B.Roszak

Klasa
VI C

A.Kałużna

Klasa
VI D

M.Czajkowska (zastępstwo M.Borowska)

WYCHOWAWCY KLAS GIMNAZJALNYCH

Klasa
I A

J.Rajs

Klasa
I B

E.Rogozińska

Klasa
I C

M.Krotoszyńska

Klasa
II A

I.Gabryszak

Klasa
II B

A.Szych

Klasa
II C

M.Lewandowska

Klasa
III A

M.Hałas

Klasa
III B

E.Kowalska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

JĘZYK POLSKI

K. Piekarczyk

P. Sobczak

H. Drzazgowska

A. Katulska

E. Jasnowska

 

JĘZYK
ANGIELSKI

D. Chęsy

M. Łaszkiewicz

P. Fojt-Głowacka

JĘZYK
ROSYJSKI

K. Głowacki

PRZYRODA

A. Gawarecka

H. Konarska

GEOGRAFIA

A. Gawarecka

BIOLOGIA

E. Korpusińska-Prusak

MATEMATYKA

I. Mrówczyńska

A. Świtek

A. Stężała

D. Kurowska

FIZYKA

M. Kosiak

HISTORIA

M. Szczepaniak-Wydra

T. Ciechanowski

TECHNIKA

S. Rak

INFORMATYKA

S. Rak

A. Świtek

PLASTYKA

M. Kosiak

MUZYKA

A. Krokowska

RELIGIA

Ks. D. Zientara

J. Kopeć

A. Michalak

WYCHOWANIE
FIZYCZNE

Ks. D. Zientara

J. Kopeć

A. Michalak

PEDAGOG
SZKOLNY

L. Moryc

PEDAGOG
SPECJALNY

U. Kubiak

PSYCHOLOG

 

LOGOPEDA

A. Rochowiak

REHABILITANT

J. Majewski

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA

J. Rogowski

ŚWIETLICA

B. Pietrzak

K. Bąkowska-Bugaj

J. Jaroszyńska

BIBLIOTEKA

Z. Olszewska

A. Glonek

 


Wydarzenia

maj 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031