KADRA PEDAGOGICZNADYREKTOR SZKOŁY

Alicja Mielcarek

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

WICEDYREKTORZY

Magdalena Pałasz-Kminikowska

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

Justyna Tuchorska

 • ORGANIZACJA I
  ZARZADZANIE OŚWIATĄ

 • REWALIDACJA I EDUKACJA

 • SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

 • LOGOPEDIA

 • RESOCJALIZACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I I II STOPIEŃ
  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA 

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

WYCHOWAWCY KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I A

Ewa Sobańska - Patyk

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Alina Pochocka

 • NAUCZANIE POCZATKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRZYRODA

Klasa I B

Ewa Szmude

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • SOCJOTERAPIA

 • WOS

Aldona Kostuch

 • REWALIDACJA

 • LOGOPEDIA

Klasa I C

Małgorzata Lewandowska 

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • INFORMATYKA Z
  TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

Anna Grąźlewska

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa II A

Lucyna Tomaszewska

 • REWALIDACJA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

Kamila Puszczykowska - Głowacka

 • PEDAGOGIKA - PRACA OPIEKUŃCZA
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Klasa II B

Żaneta Kowalska 

 • PEDAGOGIKA OGÓLNA

 • PRACA SOCJALNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
  I WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Wiktorowska

 • PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA: OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

Klasa III A

Anna Kilich

 • KSZTAŁCENIE
  ZINTEGROWANE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Daria Chodorowska

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • REWALIDACJA

 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z
  UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Klasa III B

Izabela Popowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • ARTETERAPIA

Maria Ziemkiewicz 

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa III C

Anna Borzęcka

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • TYFLOPEDAGOGIKA

Dorota Kopeć

 • REWALIDACJA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Klasa III D

Joanna Drapiewska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRACA OPIEKUŃCZA Z
  PEDAGOGIKĄ SPOŁECZNĄ

 • KURS KWALIFIKACYJNY Z
  ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

Karina Lech

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLOGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa IV A

Agnieszka Szych 

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa IV B

Monika Lewandowska

 • RESOCJALIZACJA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa IV C

Iwona Gabryszak

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa V A

Agnieszka Kałużna

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNO
  - KOMPENSACYJNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Klasa V B

Beata Roszak

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • HISTORIA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa V C

Marta Czajkowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PLASTYKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • TYFLOPEDAGOGIKA

Kamila
Woźniak - zastępstwo

 • RESOCJALIZACJA

Klasa VI A

Agnieszka Woźniak

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z
  ELEMENTAMI REWALIDACJI

Klasa VI B

Małgorzata Jeznach

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • REWALIDACJA Z
  ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • PEDAGOGIKA
  PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • DIAGNOZA, DYSLEKSJA
  ROZWOJOWA, TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY
  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Klasa VI C

Agnieszka Topolska

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
  I SOCJALNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SOCJOTERAPIA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa VII A

Izabela Wulkowicz 

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • LOGOPEDIA

Klasa VII B

Monika Kinowska 

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I EDUKACJA USTAWICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

Klasa VII C

Kamila Andrzejczak

 • PEDAGOGIKA
  WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z
  REWALIDACJĄ

 • KURS Z PIERWSZEJ
  POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Marta Zielińska  /zastępstwo/

 • PEDAGOGIKA ANIMACYJNA
  SPOŁECZNO-KULTURALNA

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

WYCHOWAWCY KLAS GIMNAZJALNYCH

Klasa II A

Monika Hałas

 • REWALIDACJA
  UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO–OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • FILOLOGIA NAUCZANIA
  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa II B

Anna Tarkowska  

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA Z DZIAGNOZĄ PEDAGOGICZNĄ

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Klasa II C

Marta Momot

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Klasa III A

Justyna Rajs

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

 • II STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

Klasa III B

Ewa Rogozińska

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • WYCHOWANIE I EDUKACJA
  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 • I STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

 • II STOPIEŃ JĘZYKA
  MIGOWEGO

Klasa III C

Małgorzata Leśniak

 • REWALIDACJA Z
  ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • DIAGNOZA, DYSLEKSJA
  ROZWOJOWA, TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI POMOCY
  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Marta Dzwonarkiewicz – Wesołek - zastępstwo

 • RESOCJALIZACJA
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYTWNĄ

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Piekarczyk

 • JĘZYK POLSKI

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • CERTYFIKOWANY
  SPECJALISTA-KYNOTERAPEUTA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SZKOLENIE I i II
  STOPNIA W ZAKRESIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • CERTYFIOKWANY
  TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Paulina Sobczak

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Hanna Drzazgowska

 • JĘZYK POLSKI

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Aleksandra Katulska

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Edyta Jasnowska

 • JĘZYK POLSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Chęsy

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Maria Łaszkiewicz

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Paulina Fojt-Głowacka

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Anna Gerlach

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

JĘZYK ROSYJSKI

Krzysztof Głowacki

 • JĘZYK ROSYJSKI

PRZYRODA

Agnieszka Gawarecka

 • GEOGRAFIA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

Hanna Konarska 

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

GEOGRAFIA

Agnieszka Gawarecka

 • GEOGRAFIA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • RESOCJALIZACJA

BIOLOGIA, CHEMIA

Ewa Korpusińska-Prusak

 • BIOLOGIA

 • CHEMIA

Dorota Gawron

 • CHEMIA

 • BIOLOGIA
 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

MATEMATYKA

Iwona Mrówczyńska

 • MATEMATYKA

 • PRZYRODA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Anita Świtek

 • MATEMATYKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • PEGAGOGIKA SPECJALNA -
  TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGAZMINATOR
  SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

Anna Stężała

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EGAZMINATOR
  SPRAWDZIANU W 6-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dorota Kurowska

 • MATEMATYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

Adrianna Bełżek

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

FIZYKA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Adrianna Bełżek

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HISTORIA , WOS

Magdalena Szczepaniak

 • HISTORIA

 • WOS

 • JĘZYK POLSKI

 • EDUKACJA DLA
  BEZPIECZEŃSTWA

 • NAUCZANIE POCZATKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • EGZAMINATOR EGZAMINU
  GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ

 • INSTRUKTOR ZHP

Tomasz Ciechanowski 

 • HISTORIA

 • WOS

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Sławomir Rak

 • TECHNIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Jarosław Doberstajn

 • WYCHOWANIE TECHNICZNE
 • INFORMATYKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Sławomir Rak

 • TECHNIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Jarosław Doberstajn

 • WYCHOWANIE TECHNICZNE
 • INFORMATYKA

PLASTYKA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Magdalena Szczepaniak

MUZYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Agnieszka Krokowska

 • MUZYKA

 • MUZYKOTERAPIA W
  REHABILITACJI

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TANIEC TOWARZYSKI -
  KURS KWALIFIKACYJNY

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Marcin Kosiak

 • TECHNIKA Z ELEMANTAMI
  INFORMATYKI

 • FIZYKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

RELIGIA

Ks.Tomasz Rogaliński

 • RELIGIA

Jolanta Kopeć

 • RELIGIA

 • SOCJOTERAPIA 

Anna Michalak

 • RELIGIA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anna Kuberska

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

Leszek Arent

 • WYCHOWANIE
  FIZYCZNE

Antoni Majewski

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maciej Szłyk 

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

PEDAGOG SZKOLNY

Lucyna Moryc

 • PSYCHOPEDAGOGOKA

 • PEDAGOGIKA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • SOCJOTERAPIA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSYCHOLOG

Elżbieta Kowalska  

 • RESOCJALIZACJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • JĘZYK POLSKI

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
  RODZINIE

 • PSYCHOLOGIA

 • EEG - BIOFEEDBACK 1
  STOPNIA

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

PEDAGOG SPECJALNY

Urszula Kubiak

 • REWALIDACJA

 • RESOCJALIZACJA

 • SURDOTYFLOPEDAGOGIKA

 • LOGOPEDIA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • WCZESNE WSPOMAGANIE
  ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM

 • I I II STOPIEŃ
  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA

 • TRENER - SENSOMOTORYKA
  - DIAGNOZA I TERAPIA

Edyta Olejnik 

 • PEDAGOGIKA
  REWALIDACYJNA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA REHABILITACYJNEGO

 • PEDAGOGIKA W SPECJALNOŚCI OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

LOGOPEDA

Alicja Rochowiak

 • LOGOPEDIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA I
  POMOC PSYCHOLOGICZNA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kilich

 • KSZTAŁCENIE
  ZINTEGROWANE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Anna Kuberska

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • GIMNASTYKA
  KOREKCYJNA
    

ŚWIETLICA

Karolina Bąkowska-Bugaj

 • PEDAGOGIKA
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PSYCHOPEDAGOGIKA

 • SZKOŁA DLA RODZICÓW
  I WYCHOWAWCÓW

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z
  ELEMENTAMI REWALIDACJI

Elżbieta Dobrzykowska

 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Agnieszka Kwiatkowska - zastępstwo

 • PSYCHOLOGIA DZIECKA
 • PSYCHOPEDAGOGIKA
 • RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

BIBLIOTEKA

Zofia Olszewska

 • BIBLIOTEKOZNASTWO 

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W
  EDUKACJI

Anna Glonek

 • BIBLIOTEKOZNASTWO 

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • EDUKACJA
  WCZESNOSZKOLNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA


Wydarzenia

sierpień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031