Pasowanie na Komputeroludka

Dziś tj. 23 czerwca br., uczniowie klas pierwszych, podczas zajęć komputerowych zostali pasowani na Komputeroludka. Komputeroludek to uczeń, który lubi zabawy z komputerem, potrafi go uruchomić, umie pisać i rysować - czyli mały mistrz obsługi komputera. Uczniowie, aby uzyskać taki tytuł, przez cały rok szkolny uczyli się i nabywali umiejetności obsługi komputera i pracy w programach komputerowych, żeby na ostatnich zajęciach wykorzystać zdobyte wiadomości do wykonania czterech zadań, pokazując jednocześnie, że potrafią współpracować w grupach - na które zostali podzieleni.
Wszyscy spisali się świetnie -  rozwiązując znakomicie zadania zostali przyjęci do grona Komputeroludków.
Przed otrzymaniem pamiątkowych dyplomów, każdy z uczestniów złożył następującą obietnicę, że:
- w pracowni informatycznej będę wykonywał tylko polecenia nauczyciela,
- nie będę włączać i wyłączać programów bez wydanego polecenia,
- będę dbać o sprzęt w pracowni informatycznej,
- po skończonych zajęciach zawsze będę zostawiać po sobie porządek,
- godnie i z dumą będę nosił miano Komputeroludka.

Zwięczeniem pasowania było wspólne zdjęcie wszystkich uczestników.
Nad realizacją i przebiegiem zajęć czuwały panie: Anita Świtek i Lucyna Tomaszewska.
Zdjęcia przedstawiają zaangażowanie i wysiłek uczniów, którzy brali udział w zajęciach.
galeria: 
20140623_082347.jpg
20140623_082415.jpg
20140623_082507.jpg
20140623_083711.jpg
20140623_083821.jpg
20140623_083927.jpg
20140623_084634.jpg
20140623_091512.jpg
20140623_091609.jpg
20140623_091750.jpg
20140623_093143.jpg
20140623_093308.jpg
20140623_093612.jpg
20140623_094240.jpg
20140623_125106.jpg
20140623_125154.jpg
20140623_125207.jpg
20140623_130944.jpg
20140623_131045.jpg
20140623_131148.jpg
20140623_131721.jpg

Klaun Mietek zachęca do niepalenia - zaproszenie na festyn

W ubiegłym tygodniu odwiedził naszą szkołę lubiany przez dzieci klaun Mietek. Podczas spotkań z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej zachęcał dzieci, rodziców i nauczycieli do udziału w antynikotynowym festynie "Inowrocław nie pali ...", który odbędzie się 20 czerwca 2014r. w Parku Solankowym. Organizatorem festynu jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Klaun Mietek, zaprezentował także przed dziećmi fragment swojego wystepu, wprowadzając ich w radosny nastrój. Na zakończenie wręczył zaproszenia na festyn.
galeria: 
112_2074.JPG
112_2054.JPG
112_2056.JPG
112_2065.JPG
112_2070.JPG
112_2076.JPG

Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim

2 czerwca  klasa 2b uczestniczyła w spotkaniu autorskim z Andrzejem Markiem Grabowskim, autorem programów i książek dla dzieci.  Jest on twórcą "Budzika", "Kulfona i Moniki", napisał książki "Zając Poziomka", "Pirat Jędruś". Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze zabaw dramowych i ciekawych opowiadań autora. Dzieci otrzymały pamiątkowe karty z Kulfonem i Moniką oraz autografem Andrzeja Marka Grabowskiego.

galeria: 
CAM00147.jpg
CAM00160.jpg
CAM00171.jpg
CAM00175.jpg
CAM00182.jpg
CAM00186.jpg
CAM00189.jpg
CAM00204.jpg
CAM00209.jpg

"Podróż w krainę książki"

Dnia 3 czerwca 2014 roku uczniowie w ramach zajęć kółka kulturalnego wzięli udział w lekcji bibliotecznej poświęconej twórczości Jana Christiana Andersena. Dzieci zmagały się z licznymi konkursami, których motywem przewodnim były baśnie i bajki  cenionego pisarza. Jako, że były to już ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym (odbywały się cyklicznie raz w miesiącu), uczestnicy kółka otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Serdeczne podziękowania dla pani Ani Batkowskiej, pracownika Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za poświęcony nam czas i ciekawe zajęcia.
galeria: 
unnamed[1] (2).jpg
unnamed[1] (3).jpg
unnamed[2].jpg

"Lekcja wolności"

Gimnazjum Integracyjne przystąpiło do akcji "Lekcja wolności", przygotowaną i propagowaną  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy  tę  akcji na terenie naszej szkoły. Jako pierwsi "Lekcję wolności" przeżyli inicjatorzy czyli uczniowie klasy IIc G.I. Młodzież miała okazję zobaczyć  eksponaty rodem z lat 80-tych min. stare wagi,walizki medale czy "słynne" kartki żywnościowe. Uczniowie wysłuchali także fragmentu przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego ogłaszającego stan wojenny oraz wystąpienie Lecha Wałęsy podczas powstawania NSZZ "Solidarność" czy obrad Okrągłego Stołu. Dzięki temu  mogli przeżyć emocje jakie towarzyszyły tamtym wydarzeniom. Gimnazjaliści przygotowali również plakaty z najważniejszymi wydarzeniami i postaciami z lat 80-tych. Akcja zakończy się 4 czerwca 2014 roku w 25 rocznicę wyborów parlamentarnych.
galeria: 
WP_004031.jpg
WP_004036.jpg
WP_004040.jpg
WP_004044.jpg
IMG_3772.JPG
IMG_3797.JPG
IMG_3798.JPG
IMG_3799.JPG
IMG_3801.JPG
IMG_3803.JPG
IMG_3806.JPG
IMG_3807.JPG

Akcja: „Nie bij mnie - kochaj mnie!”

Akcja: „Nie bij mnie - kochaj mnie!” odbędzie się 16 kwietnia 2014 roku, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, kiedy nadchodzi czas rodzinnych spotkań, chcemy ponownie zwrócić uwagę narodu na temat przemocy w rodzinie.
Na czym polega akcja?
Zbieramy misie , które symbolicznie bandażujemy, przyczepiamy im karteczki z hasłem "Nie bij mnie - kochaj mnie" i rozstawiamy miśki wszędzie gdzie się da! Tym samym zwracamy uwagę na problem przemocy w rodzinie. Zachęcamy wszystkie klasy do włączenia się do akcji. Z pewnością w waszych domach są miśki ,które "chętnie" poświęcą się dla wyższego dobra!!!:):):)

KOLOROWY DZIEŃ uczniów klas I- III

 
21 MARCA OBCHODZIMY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Tego dnia zajęcia odbywają się w następujących godzinach:

• Klasy -  Ia, IIc, IIIa, IIIc, IIIb zaczynają od 8:45 zajęciami w klasach, o godzinie 10:15 idą na przedstawienie pt: „SZKOLNY TELEEKSPRES” (duża sala gimnastyczna), koniec zajęć o godzinie 11:00 .
• Klasy -  Ib, Ic, IIa, IIb zaczynają od 10:15 przedstawieniem (duża sala gimnastyczna), a po przedstawieniu do 12:30 godziny, zajęcia w klasach.
Uczniowie klas ubierają się w wyznaczonym kolorze.
• Ia – czerwony
• Ib – niebieski
• Ic – biały
• IIa – zielony
• IIb – czerwony
• IIc  -  biały
• IIIa – zielony
• IIIb – przedstawienie
• III c – niebieski
W RAMACH SWOICH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH MOŻNA PRZEJŚĆ KOLOROWYM KOROWODEM (z balonami, chustkami i kwiatami) NAJBLIŻSZYMI ULICAMI MIASTA LUB PRZEZ SOLANKI.

"Inwestycja w przyszłość ..." - spotkanie inaugurujące projekt

W szkole odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu pt.:"Inwestycja w przyszłość bez ryzyka". W spotkaniu brali udział nauczyciele, zaproszeni rodzice i uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie.
Spotkanie przebiegało w dwóch częściach:
W pierwszej części, dyrektor szkoły pani Alicja Mielcarek ukazała znaczenie projektu i przedstawiła zadania z nim związane:
- zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- ścieżki edukacyjne, mające na celu: podniesienie świadomości ekologicznej, podniesienie świadomości w zakresie przedsiębiorczości, rozwój ekspresji kulturalnej, rozwój tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego;
- spotkania z doradcą, mające na celu wzrost wiedzy i świadomości na temat wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, przy uwzględnieniu potrzeb  rynku pracy;
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mające na celu wzmocnienie potencjału rozwojowego.
W drugiej części doszło do spotkania nauczycieli z rodzicami i uczniami. Dało to możliwość na odpowiedzi na pytania w jaki sposób zajęcia projektu będą przebiegały(terminy) i w jaki sposób będą realizowane.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice pełni optymizmu czekają na realizację projektu.
galeria: 
DSCF0834.JPG
DSCF0833.JPG
DSCF0829.JPG
DSCF0827.JPG
DSCF0828.JPG
DSCF0830.JPG

Certyfikat za zaangażowanie i udział w projekcie edukacyjno-badawczym "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"

4 marca 2014 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat za zaangażowanie i udział w projekcie edukacyjno-badawczym "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie" organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.
Celem programu było przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej uczniów, ocena ich stanu odżywiania oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Partnerem strategicznym była Fundacja Coca-Cola, a patronami między innymi MEN, ORE, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Projektem objęta była klasa IIcG pani Małgorzaty Krotoszyńskiej, a koordynatorem projektu - pani Karolina Bąkowska-Bugaj.
galeria: 
CERTYFIKAT INOWROCŁAW1.jpg

Zajęcia kółka plastycznego

W ramach zajęć dodatkowych odbywają się w naszej szkole zajęcia kółka plastycznego dla klas 1-3 szkoły podstawowej prowadzone przez: Marię Ziemkiewicz, Beatę Trzosek i Aldonę Kostuch.
Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut. Dzieci wykonują prace zgodne z tematyką pór roku, szkolnych i miejskich konkursów.
Poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności działalność plastyczna– usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są wielkie i zdumiewające.
Głównym celem naszych spotkań jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.
Mali plastycy tworzą ciekawe prace artystyczne w oparciu o różne metody i techniki plastyczne, takie jak:

 • Rysowanie węglem.
 • Rysowanie święcą.
 • Malowanie na sucho kredkami świecowymi.
 • Malowanie akwarelą.
 • Malowanie „mokre w mokrym”. 
 • Malowanie gąbką.
 • Malowanie na folii ogrodniczej – zasady jak przy malowaniu na szkle.
 • Malowanie na podkładzie z kaszy.
 • Wycinanka z papieru.
 • Witraże.
 • Wycinanka ze szmatek.
 • Collage.
 • Kompozycje z małych kawałków materiału.
 • Wyklejanka z kulek bibuły.
 • Origami

Opracowanie: Aldona Kostuch

galeria: 
P1150881-1.JPG
P1160103.JPG
P1160106.JPG

Szkoła Promująca Zdrowie

zdrowie
 
W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąiła do realizacji projektu "Szkoła Promująca Zdrowie". Obecnie znajdujemy się w okresie przygotowawczym, w którym zapoznajemy się z aktualnymi zasadami organizacji i strategi projektu.
Dnia 29 września 2010 roku podczas zebrania Rady Pedagogicznej zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących nas z siecią szkół promujących zdrowie. Od wielu lat podejmujemy szereg dziełań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Projekt wydał się odpowiedni do kontynuałcji naszej pracy.
Dnia 20 października 2010 roku o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie z rodzicami w ramach projektu "Szkoła Promująca Zdrowie". Po konsultacji z rodzicami i obserwacji środowiska szkolnego wspólnie zdiagnozowaliśmy potrzeby i oczekiwania.
 
 
galeria: 
IMG_0196.JPG
IMG_0199.JPG
IMG_0202.JPG
IMG_0205.JPG
IMG_0206.JPG

Uroczyste wręczenie Raportu z przeprowadzonego Zewnętrznego Mierzenia Jakości Pracy Szkoły

raport Dnia 7.07.2010r. odbyło się uroczyste wręczenie Raportu z przeprowadzonego Zewnętrznego Mierzenia Jakości Pracy Szkoły (ewaluacji zewnętrznej). Był to ważny dla szkoły i wyczekiwany przez wszystkich moment. Pani dyrektor Alicja Mielcarek powitała przybyłych na uroczystość gości: dyrektora Wydziału Ewaluacji i Kontroli w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pana Tadeusza Dąbrowskiego, kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miasta Inowrocławia, panią Magdalenę Kaiser, przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Inowrocławia, pana Tomasza Marcinkowskiego, starszych wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przeprowadzających ewaluację, panie Małgorzatę Gontarek, Joannę Koperską-Nadolską i Barbarę Szczepkowską, przewodniczącą Rady Rodziców, panią Lidię Patułę, dyrektorów inowrocławskich szkół i przedszkoli, Radę Pedagogiczną, rodziców i uczniów.
Ogłoszenie raportu poprzedził występ artystyczny uczniów z klasy II b, przygotowany przez p. Beatę Trzosek i p. Aldonę Kostuch. Po zaprezentowaniu się uczniów panie ewaluatorki przeszły do przedstawienia zgromadzonym wyników raportu. W pierwszej części skupiono się na sposobie zbierania i gromadzenia danych o szkole i narzędzi jakimi te badania zostały przeprowadzone. Szkoła została opisana w czterech obszarach: efekty kształcenia, procesy zachodzące w szkole, współpraca szkoły ze środowiskiem oraz zarządzanie szkołą. W drugiej części przedstawiono wnioski z czterech obszarów i wystawiono 17 szczegółowych ocen. Szkoła wypadła w badaniach znakomicie. Została oceniona na litery A i B, czyli najwyższe z możliwych, z czego jesteśmy wszyscy bardzo dumni. 
galeria: 
IMG_1564.JPG
IMG_1574.JPG
IMG_1579.JPG
IMG_1580.JPG
IMG_1584.JPG
IMG_1589.JPG
IMG_1590.JPG
IMG_1594.JPG
IMG_1604.JPG

Prezentacja wyników badań szkoły przeprowadzonych w ramach ewaluacji zewnętrznej

ewaluacja 23 czerwca o godz. 14.30 odbyła się rada pedagogiczna na temat: Prezentacje wyników badań szkoły przeprowadzonych w ramach ewaluacji zewnętrznej przez starszych wizytatorów p.Małgorzatę Gontarek, p.Joannę Koperską - Nadolską, p. Barbarę Szczepkowską z udziałem obserwatora.
Cele prezentacji były następujące:
1. Zapoznanie rady pedagogicznej z wynikami.
2. Odniesienie się rady pedagogicznej do wyników.
3. Poznanie opinii rady pedagogicznej na temat wyników.

Prezentacja wyników podzielona była na dwie części. W pierwszej części ewaluatorzy pokazali procedury, metody badawcze i analizy na wszystkich poziomach. Następnie przedstawili radzie pedagogicznej wyniki badań w odniesieniu do wymagań w postaci prezentacji multimedialnej. Wizytatorzy chcąc dowiedzieć się: Czy wyniki są zrozumiałe?, Czy coś budzi watpliwości? - podzielili grono pedagogiczne na 4 grupy (4 obszary wokół, których przeprowadzano ewaluację) i przekazali wydrukowane opisy do wymagań. Nauczyciele po zapoznaniu się mieli możliwość wypowiedzenia się i uzupełnienia przedstawionego im materiału. Pierwszą część ewaluatorzy zakończyli przedstawieniem slajdów z własnymi wnioskami z ewaluacji.

Druga część rozpoczęła się podziałem grona pedagogicznego na grupy, w których nauczyciele mieli zastanowić się nad następującymi pytaniami: Co wynika z raportu dla szkoły? Jaką wartość ma ta ewaluacja dla nas? Co można zrobić z tymi wnioskami?
Nauczyciele swoje przemyślenia spisywali na arkuszu szarego papieru, a następnie dzielili się nimi przed całą radą pedagogiczną. Ewaluatorzy wysłuchali wypowiedzi i zachęcali radę do realizacji wytyczonych w tych kierunkach celów. Na koniec wizytatorzy podziękowali dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej za współprcę i pomoc przy sprawnym przeprowadzeniu badań. Poinformowali, że powinniśmy zapoznać się uważnie z raportem i korzystać z niego w dalszej pracy.
Rada zakończyła się podaniem informacji, że uroczyste wreczenie Raportu nastąpi 7 lipca 2010 roku o godz. 11.00 w naszej szkole.

 

 

 

galeria: 
IMG_1257.JPG
IMG_1265.JPG
IMG_1268.JPG
IMG_1269.JPG
IMG_1271.JPG
IMG_1273.JPG
IMG_1277.JPG
IMG_1285.JPG
IMG_1294.JPG
IMG_1307.JPG

Ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ewaluacja 

 

 

 

 
W dniach 12,13,19, i 20 kwietnia 2010r.  Na terenie szkoły przeprowadzana jest ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI EWALUACYJNYCH

Typ placówki: Szkoła Podstawowa Integracyjna w Inowrocławiu

Szkoły Dyrektor: Alicja Mielcarek

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata Gontarek, Joanna Koperska-Nadolska, Barbara Szczepkowska

Rok szkolny 2009/2010

Województwo kujawsko-pomorskie

(poniższy harmonogram jest zamieszczony w załączniku)

ewaluacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

galeria: 
IMG_0530.JPG
IMG_0556.JPG
IMG_0542.JPG
IMG_0533.JPG
IMG_0540.JPG
IMG_0634.JPG
IMG_0671.JPG
IMG_0680.JPG
IMG_0703.JPG
IMG_0712.JPG
IMG_0717.JPG
IMG_0721.JPG

Wydarzenia

maj 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031