BIBLIOTEKA SZKOLNA

Nasza biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.
W bibliotece są zatrudnione dwie osoby: mgr Zofia Olszewska i mgr Anna Glonek.

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek 8.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 15.20
Środa 8.00 - 16.15
Czwartek 8.00 - 15.10
Piątek 8.00 -14.00

W bibliotece szkolnej znajduje się 12258 książek (lektury, książki obyczajowe, przygodowe, historyczne, sensacyjne, popularnonaukowe, obcojęzyczne, tzw. biblioteczka podręczna czyli słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy i in.).

W czytelni można przeczytać takie czasopisma jak: Światełko i Promyczek w wersji czarnodrukowej i brajlowskiej, Świerszczyk, Mały Artysta, Aura, Victor Junior, Wszystko dla szkoły, Wiadomości Głosy Rozmowy o Szkole, Życie Szkoły, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Biblioteka w Szkole, Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży. Można również w ciszy odrobić lekcje, pouczyć się, skorzystać z księgozbioru podręcznego, a także z komputera (dostęp do internetu). W razie potrzeby bibliotekarz służy pomocą.

W grudniu 2007 roku otrzymaliśmy sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji cztery stanowiska z dostępem do Internetu oraz urządzenie drukujące i kopiujące do użytku uczniów i nauczycieli. Od tej pory każdy może w godzinach pracy biblioteki wykorzystywać Internet i programy multimedialne do pracy i nauki.

W MCI można korzystać m.in. z:
- Zasobów edukacyjnych Internetu
- Portali i serwisów oświatowych
- Baz danych i katalogów on line bibliotek
- Bezpłatnych czasopism elektronicznych
- Zasobów bibliotek cyfrowych
- Przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne

Multimedialne Centrum Informacji mieści się w Czytelni i jest czynne w godzinach pracy biblioteki. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ICIM do jego przestrzegania.

Czytelnia jest miejscem, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne ze ścieżki czytelniczej i medialnej oraz zajęcia z biblioterapii.

Na zajęciach z Biblioterapii rozwijamy swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogacamy swoją wiedzę o świecie i ludziach. Poznajemy różne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych za pomocą literatury.

W naszej bibliotece organizowane są ciekawe konkursy, wystawy, inscenizacje, kiermasze tanich książek, wycieczki do Biblioteki Miejskiej. Biblioteka włączyła się do kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom „

Od kilku lat w bibliotece prowadzone są akcje:
- „Bądź sponsorem swojej biblioteki”
- „Przynieś owijacz do szkolnej biblioteczki, żeby były ładne nasze książeczki”

W bibliotece działa aktyw biblioteczny i Koło Miłośników Książki, którego członkowie pomagają podczas codziennych wypożyczeń i prac bibliotecznych. Należą do niego uczniowie, którzy interesują się książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazują chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Chętnie uczestniczą w przygotowaniach konkursów, imprez i uroczystości bibliotecznych. Praca w aktywie wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.

Biblioteka gromadzi również multimedia:kasety VHS (filmy fabularne, edukacyjne, lektury),płyty CD (encyklopedie, słowniki), CD Audio (muzyka).Zbiory biblioteczne zostały sklasyfikowane według UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna). Czytelnicy mogą korzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego. Biblioteka posiada również program MOL Optivum. Obecnie tworzony jest spis całego księgozbioru. Po zakończeniu pracy komputerowy katalog będzie dostępny dla uczniów. W ten sposób rozpoczęliśmy przekształcanie tradycyjnej biblioteki w nowoczesne Centrum Informacji.

Otrzymaliśmy do biblioteki pakiet edukacyjny filmoteka szkolna. Istnieje możliwość wypożyczenia filmów przez nauczycieli, a także ich wykorzystania na zajęciach kół zainteresowań.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.     Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice.
2.     Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkowa) na okres dwóch tygodni.
3.     Książek nie należy przetrzymywać,gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
4.     Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
5.     Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
6.     W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
7.     Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

REGULAMIN CZYTELNI

1.     Z księgozbioru czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2.     W czytelni obowiązuje cisza.
3.     Do czytelni wchodzimy tylko z zeszytem, własne książki należy zgłosić bibliotekarzowi przed wejściem do czytelni.
4.     Korzystający z czytelni wpisuje się do „Rejestru odwiedzin”.
5.     W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tylko na miejscu nie wynosząc ich poza czytelnię.
6.     Czytelnik odpowiada osobiście za materiały, z których korzysta.
7.     Dokumentów nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
8.     Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wszystkie materiały i książki bibliotekarzowi

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W MCI

1.     Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
2.     Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
3.     Uczniowie mogą korzystać z komputerów w godzinach wolnych dla danego ucznia od zajęć lekcyjnych.
4.     Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
5.     Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
6.     Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
7.     Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
8.     W czytelni należy zachować ciszę.
9.     W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

Zajęcia w bibliotece z okazji Dnia Bibliotekarza

8 maja 2018r. klasa 1b z p. Ewą Szmude i Aldoną Kostuch wybrała się do Biblioteki Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego na zajęcia zorganizowane z okazji Dnia Bibliotekarza. Dzieci uczestniczyły w różnych zabawach i konkursach. Było bardzo wesoło i sympatycznie. Na koniec spotkania uczniowie wręczyli paniom symboliczne kwiatki w dowód uznania i podziękowania za współpracę. Po powrocie do szkoły dzieci złożyły życzenia i wręczyły kwiaty swoim paniom z biblioteki szkolnej.
galeria: 
IMG_20180508_095657 (Copy).jpg
IMG_20180508_095708 (Copy).jpg
IMG_20180508_102120 (Copy).jpg
IMG_20180508_102125 (Copy).jpg
IMG_20180508_105003 (Copy).jpg
IMG_20180508_105223 (Copy).jpg
IMG_20180508_105449 (Copy).jpg
IMG_20180508_105521 (Copy).jpg
IMG_20180508_105723 (Copy).jpg
IMG_20180508_110334 (Copy).jpg
IMG_20180508_110343 (Copy).jpg
IMG_20180508_110347 (Copy).jpg
IMG_20180508_111204 (Copy).jpg
IMG_20180508_111209 (Copy).jpg
IMG_20180508_111242 (Copy).jpg

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI PT.„WIERSZOLANDIA JANA BRZECHWY”

Dnia 27 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Fili nr 2 odbył się Międzyszkolny konkurs recytatorski pt. „Wierszolandia Jana Brzechwy” dla uczniów z klas I-III SP. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice z klasy : III d, II a i I a SP. Recytatorska rywalizacja przebiegała w atmosferze wzajemnego zainteresowania, ciepła i sympatii, a przedstawiane wiersze dostarczyły wielu pozytywnych przeżyć. Warto wspomnieć, że wszystkie reprezentantki naszej szkoły zostały uhonorowane nagrodami:
Amelia Gładysz zajęła III miejsce w kategorii klas III SP.
Zuzanna Czechlowska zajęła III miejsce w kategorii klas II SP.
Marika Kamola otrzymała wyróżnienie  w kategorii klas I SP.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
galeria: 
DSC09955 (Copy).JPG
DSC09964 (Copy).JPG
DSC09969 (Copy).JPG
DSC09978 (Copy).JPG
DSC09987 (Copy).JPG
DSC09988 (Copy).JPG
DSC09991 (Copy).JPG
DSC09992 (Copy).JPG
DSC09994 (Copy).JPG
DSC09995 (Copy).JPG
DSC09998 (Copy).JPG

UROCZTSTE PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W dniu 22 marca w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Pierwszaków powitała piosenka o przyjaźni z książką, a po niej przedstawienie z udziałem postaci z bajek, w które wcielili się uczennice z klasy IV b i V c. Jednym z bohaterów była także sama książka, która przedstawiła dzieciom swoje prośby. Podczas tej krótkiej inscenizacji pojawiły się również zagadki z najbardziej znanych bajek i baśni. Wszystkie klasy pierwsze zdały ten egzamin śpiewająco! W części oficjalnej, po uroczystych przyrzeczeniach, pani dyrektor pasowała uczniów na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy otrzymali zakładki do książek i klasowe dyplomy oraz słodki upominek.
galeria: 
DSC09786 (Copy).JPG
DSC09788 (Copy).JPG
DSC09793 (Copy).JPG
DSC09799 (Copy).JPG
DSC09812 (Copy).JPG
DSC09819 (Copy).JPG
DSC09834 (Copy).JPG
DSC09837 (Copy).JPG
DSC09848 (Copy).JPG
DSC09857 (Copy).JPG
DSC09858 (Copy).JPG
DSC09860 (Copy).JPG
DSC09861 (Copy).JPG
DSC09862 (Copy).JPG
DSC09883 (Copy).JPG
DSC09889 (Copy).JPG
DSC09890 (Copy).JPG
DSC09891 (Copy).JPG
DSC09908 (Copy).JPG
DSC09919 (Copy).JPG

ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU

21 maja obchodzimy Światowy Dzień Kosmosu. Jego celem jest zachęcenie zwykłych ludzi do zgłębiania tajemnic wszechświata. Właśnie z tej okazji Filia nr 2 Biblioteki Miejskiej przygotowała lekcję biblioteczną na którą zaprosiła uczniów klasy II c szkoły podstawowej. Na początku zajęć drugoklasiści obejrzeli prezentację, która przybliżyła im istotne informacje i ciekawostki o kosmosie, a później mieli okazję wykazać się zdobytą wiedzą podczas rozwiązywania różnych zadań o tematyce astronomicznej.
galeria: 
20170519_091232 (Copy).jpg
20170519_092801 (Copy).jpg
20170519_093003 (Copy).jpg
20170519_093054 (Copy).jpg
20170519_093250 (Copy).jpg
20170519_093849 (2) (Copy).jpg
20170519_094205 (Copy).jpg
20170519_094416 (Copy).jpg

PODRÓŻ PO KRAINIE KSIĄŻEK

Dnia 15 maja 2017 roku Filia nr 2 Biblioteki Miejskiej zaprosiła uczniów klasy VI a wraz z panią Izabelą Wulkowicz i panią Anną Glonek w „Podróż po krainie książek”. Głównym celem zajęć było uświadomienie szóstoklasistom pozytywnych wartości płynących z czytania książek oraz zachęcenie ich do korzystania ze zbiorów biblioteki.
galeria: 
20170515_090816 (Copy).jpg
20170515_090833 (Copy).jpg
20170515_090930 (Copy).jpg
20170515_092119 (Copy).jpg
20170515_092339 (Copy).jpg
20170515_092923 (Copy).jpg

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI PT. „WIELKA GRA”

W sobotę 13 maja 2017 r. odbył się finał konkursu czytelniczego „Wielka Gra”. Konkurs zorganizowany był przez Bibliotekę Miejską w ramach Tygodnia Bibliotek, obchodzonego w tym roku pod hasłem „Biblioteka? Oczywiście!”. Finaliści, uzbrojeni w wiedzę i żelazne nerwy, wykazali się doskonałą znajomością literatury, za co otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. A oto wyniki poszczególnych tematów:
„Zabawne przygody smoka Pompona”
I   miejsce Pola Kinowska kl.IIIb    
II  miejsce ex aequo Wojciech Szostak kl.IVb i Emilia Woźniak kl.IVb    
III miejsce Maja Dokładna kl.IIIb    
IV miejsce Paweł Filipiak kl.IVb    
V  miejsce Julia Łuszcz kl.IVc    
„Harry Potter w komnacie tajemnic”
II miejsce  Gabriela Ciechanowska kl.VIb   
III miejsce  ex aequo Nikodem Siudowski kl.Va i Martyna Szymanowicz kl.Va
galeria: 
IMG_5448 (Copy).JPG
IMG_5456 (Copy).JPG
IMG_5461 (Copy).JPG
IMG_5463 (Copy).JPG
IMG_5469 (Copy).JPG
IMG_5470 (Copy).JPG
IMG_5472 (Copy).JPG
IMG_5476 (Copy).JPG
IMG_5477 (Copy).JPG
IMG_5481 (Copy).JPG
IMG_5494 (Copy).JPG
IMG_5499 (Copy).JPG
Wielka Gra 20170513_112933 (2) (Copy).jpg

SPOTKANIE AUTORSKIE Z DOROTĄ COMBRZYŃSKĄ - NOGALĄ

Książki, które poruszają tematy dziecięcych losów w trudnych momentach dziejowych nie należą ani do łatwych, ani zbyt częstych. Dlatego spotkanie z Dorotą Combrzyńską – Nogalą adresowane do dzieci, które miało miejsce 12 maja 2017 r. w Saloniku Literacko – Artystycznym było wyjątkową okazją do poznania autorki i kulis tworzenia książek ukazujących się w serii „Wojny dorosłych – historie dzieci”. „Syberyjskie przygody Chmurki” czy „Bezsenność Jutki” to wzruszające opowiadania oparte na prawdziwych losach małych bohaterów. Autorka poparła je prezentacją zdjęć z czasów opisanych w książkach. Uczestnicy wysłuchali nie zamieszczonej w książce historii, o której Chmurka czyli Anna Szwykowska-Michalska przypomniała sobie już po opublikowaniu syberyjskich przygód. Uczestnicy byli bardzo dociekliwi w zadawanych autorce pytaniach, a na koniec ustawili się w długą kolejkę po autograf. W spotkaniu i pisarką uczestniczyli uczniowie z klasy III b SP wraz z opiekunami.
galeria: 
DSC08968 (Copy).JPG
DSC08974 (Copy).JPG
DSC08986 (Copy).JPG
DSC08989 (Copy).JPG
DSC08990 (Copy).JPG
DSC08988 (Copy).JPG
DSC08994 (Copy).JPG
DSC08996 (Copy).JPG
DSC08997 (Copy).JPG
DSC08999 (Copy).JPG
DSC09000 (Copy).JPG

Zajęcia czytelnicze zorganizowane z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek

11 maja 2017 r. klasa 3b wraz z paniami Ewą Szmude i Aldoną Kostuch wybrała się do Biblioteki Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego na zajęcia czytelnicze zorganizowane z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek. Pani Basia i pani Daria przygotowały wiele ciekawych ćwiczeń i zabaw, w których uczniowie zawsze chętnie biorą udział, więc i tym razem nie trzeba było nikogo namawiać do aktywności. Dzieci odgadywały zagadki, wykonywały zakładki do książek, bawiły się w kole w przekazywanie maskotki. Na koniec uczniowie wręczyli paniom kwiaty z okazji ich święta. Nie zabrakło również podziękowań za systematyczną, miłą współpracę no i oczywiście głośnego odśpiewania "100 lat"! Po powrocie do szkoły uczniowie obdarowali kwiatkiem także panią Zosię i Anię ze szkolnej biblioteki.
galeria: 
IMG_20170511_110535 (Copy).jpg
IMG_20170511_110543 (Copy).jpg
IMG_20170511_110604 (Copy).jpg
IMG_20170511_110613 (Copy).jpg
IMG_20170511_111538 (Copy).jpg
IMG_20170511_114215 (Copy).jpg
IMG_20170511_114223 (Copy).jpg
IMG_20170511_114246 (Copy).jpg
IMG_20170511_114253 (Copy).jpg
IMG_20170511_114300 (Copy).jpg
IMG_20170511_120058 (Copy).jpg
IMG_20170511_120114 (Copy).jpg
IMG_20170511_120336 (Copy).jpg
IMG_20170511_120631 (Copy).jpg
IMG_20170511_120636 (Copy).jpg

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ARKADIUSZEM NIEMIRSKIM

09 maja 2017 r. gościem Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza był Arkadiusz Niemirski – dziennikarz, satyryk, autor książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych oraz kontynuator cyklu „Pan Samochodzik”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy: II c i III b gimnazjum wraz z opiekunami. Autor w formie nowoczesnej prezentacji przedstawił swoją biografię oraz drogę artystyczną – od założenia kabaretu, przez pracę w III Programie Polskiego Radia do chwili obecnej. Przekaz był niezwykle barwny i z dużą dawką humoru. Autor przybliżył uczestnikom spotkania postać kultowego polskiego detektywa oraz jego słynny wehikuł – niepozorne auto, które miało nieprzeciętne możliwości. W dalszej części prezentacji za pomocą obrazów Pan Niemirski zaprezentował treść swoich książek. Pisarz w końcowej części spotkania przekonywał młodzież, że warto mieć marzenia, cel życia, pasje i zachęcał do czytania książek. Uczestnicy spotkania mogli nabyć książki wraz z autografem autora.
galeria: 
DSC08924 (Copy).JPG
DSC08940 (Copy).JPG
DSC08954 (Copy).JPG
DSC08958 (Copy).JPG
DSC08960 (Copy).JPG

Lekcja biblioteczna o okazji Dnia Ziemi

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi Filia Nr 2 Biblioteki Miejskiej przygotowała lekcję biblioteczną na którą zaprosiła uczniów klasy II c szkoły podstawowej. Tematem przewodnim spotkania była ochrona środowiska i wpływ stylu życia każdego z nas na stan środowiska naturalnego. Uczniowie w trakcie zajęć wykazali się dużą wiedzą ekologiczną, byli bardzo aktywni, chętnie rozwiązywali krzyżówki i quizy oraz brali udział w konkursach i eko-zabawach.
galeria: 
20170428_091350 (Copy).jpg
20170428_092954 (Copy).jpg
20170428_094329 (Copy).jpg
20170428_094634 (Copy).jpg
20170428_095737 (Copy).jpg
20170515_090816 (Copy).jpg
20170515_090833 (Copy).jpg
20170515_090930 (Copy).jpg
20170515_092119 (Copy).jpg
20170515_092339 (Copy).jpg
20170515_092923 (Copy).jpg

KONKURS PLASTYCZNY NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zorganizowała konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Jury powołane przez Organizatora dokonało oceny prac, zwracając uwagę na pomysłowość, estetykę wykonania i dobór materiałów.
Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Nataniel Fiutakiewicz z klasy II a zajął II miejsce a Wiktoria Kieliszak z  klasy IV c i Hubert Szablańczyk z klasy II c zdobyli wyróżnienie. Gratulujemy!
galeria: 
17862377_1595725790456749_7021705622290494059_n[1] (2) (Copy).jpg
20170407_112310 (Copy).jpg
20170407_112321 (Copy).jpg
20170407_124639 (Copy).jpg
20170407_124743 (Copy).jpg
20170407_133100 (Copy).jpg

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI PT. ”ZABAWY Z WIERSZAMI TADEUSZA ŚLIWIAKA”

W piątek 24 marca w Bibliotece  Miejskiej przy ul. Wilkońskiego 32 mieliśmy przyjemność posłuchać wesołych wierszy autorstwa Tadeusza Śliwiaka w wykonaniu uczniów z klas 1-3 inowrocławskich szkół podstawowych. Impreza zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Poezji. Wszystkie dzieci wspaniale przygotowały się do interpretacji wierszy znanego i lubianego poety, zatem konkurs upłynął w atmosferze przyjemnej zabawy.
Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów: Wiktor Glonek kl. III a, Maja Dokładna kl. III b i Urszula Doręda kl. II c.
I miejsce – WIKTOR GLONEK kl. III a
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach!
galeria: 
Obraz 162 (Copy).jpg
Obraz 203 (Copy).jpg
SAM_7446 (Copy).jpg
SAM_7451(1) (Copy).jpg
SAM_7485 (Copy).jpg

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „WIERSZEM MALOWANE”

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza  Filia nr 2 dla Dzieci w Inowrocławiu zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Wierszem malowane”. Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej inspirowanej ulubionym wierszem. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Na konkurs wpłynęło 56 prac naszej szkoły, które były oceniane przez profesjonalnego plastyka.
Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

KLASA I-III SP
I miejsce – Pola Kinowska  kl. III b
III miejsce – Olga Piaskowska kl. II c i  Anna Wesołowska kl. III a

KLASA IV-IV SP
I miejsce – Marta Szajda kl. VI c
II miejsce – Julia Wegner kl. V c
Zwycięzcom gratulujemy)
galeria: 
104_5387 (Copy).JPG

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Dnia 22 marca 2017 r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas: I a i I b .
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów kasy: IV c, VI a i b. Pierwszaki dowiedziały się jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książkę oraz odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani dyrektor ogromną zakładką dokonała pasowania każdego z uczniów. Nasi nowi czytelnicy otrzymywali interesujące zakładki do książki i słodki upominek.
galeria: 
DSC08790 (Copy).JPG
DSC08795 (Copy).JPG
DSC08800 (Copy).JPG
DSC08807 (Copy).JPG
DSC08808 (Copy).JPG
DSC08827 (Copy).JPG
DSC08834 (Copy).JPG
DSC08835 (Copy).JPG
DSC08854 (Copy).JPG
DSC08857 (Copy).JPG
DSC08861 (Copy).JPG
DSC08871 (Copy).JPG
DSC08877 (Copy).JPG
DSC08886 (Copy).JPG
DSC08899 (Copy).JPG
DSC08901 (Copy).JPG
DSC08904 (Copy).JPG
DSC08911 (Copy).JPG
DSC08914 (Copy).JPG
pani dyrektor (Copy).JPG

Wydarzenia

sierpień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031