PROJEKT - „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ BEZ RYZYKA”

baner2014
 
1.Projekt jest ukierunkowany na realizację następujących zadań:
a) zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze,
b)zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
c) zajęcia pozalekcyjne – realizacja ścieżek edukacyjnych, mające na celu:
- podniesienie świadomości ekologicznej,
- podniesienie świadomości w zakresie przedsiębiorczości,
- rozwój ekspresji kulturalnej,
- rozwój tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.
d) zajęcia – spotkania z doradcą, mające na celu wzrost wiedzy i świadomości na temat wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, przy uwzględnieniu potrzeb  rynku pracy;
e) zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mające na celu wzmocnienie potencjału rozwojowego.
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE "INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ BEZ RYZYKA”  w załącznikach.

Ostatnie zajęcia terapeutyczne

Dnia 30maja 2015r. odbyły się ostatnie zajęcia terapeutyczne (zajęcia rewalidacyjne, zaj.korekcyjno-kompensacyjne, zaj. Kinezjologii Edukacyjnej prowadzone metodą P.Dennisona oraz zaj. z ruchu rozwijającego W.Sherbone) realizowane w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”.
Nauczyciele wraz z uczniami dokonali podsumowania zajęć. Powstał plakat na, którym pojawiły się miłe i ciepłe słowa opisujące i obrazujące atmosferę zajęć. Po zajęciach udaliśmy się na spacer do Solanek . Podziwialiśmy piękno przyrody, ćwiczyliśmy i wesoło bawiliśmy się na placu zabaw. Zadowoleni, uśmiechnięci  i troszeczkę głodni udaliśmy się na ciepły posiłek.
galeria: 
DSC04988 (Copy).JPG
DSC04991 (Copy).JPG
DSC04993 (Copy).JPG
DSC04995 (Copy).JPG
DSC05005 (Copy).JPG
DSC05007 (Copy).JPG
DSC05014 (Copy).JPG

Zdjęcia uczniów uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr grupy zajęć:1
W okresie od września 2014 roku do 30 maja 2015 roku uczniowie Gimnazjum Integracyjnego w Inowrocławiu uczestniczyli w w/w zajęciach, w bloku języków obcych (język angielski), podczas których rozwijali kompetencje językowe w zakresie znajomośći środków językowych, słuchania i czytania ze zrozumieniem, reagowania na wypowiedzi oraz tworzenia wypowiedzi. Zajęcia zakończyły się testem końcowym, podsumowującym zdobytą przez uczestników projektu wiedzę.
galeria: 
381 (Copy).JPG
382 (Copy).JPG
383 (Copy).JPG
384 (Copy).JPG
385 (Copy).JPG
DSCF1260 (Copy).JPG
DSCF1261 (Copy).JPG
DSCF1262 (Copy).JPG
DSCF1263 (Copy).JPG
DSCF1264 (Copy).JPG
DSCF1265 (Copy).JPG
DSCF1266 (Copy).JPG
DSCF1267 (Copy).JPG
DSCF1268 (Copy).JPG

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki-„Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”

30 maja br. uczniowie w ramach projektu - "Inwestycja w przyszłość bez ryzyka" - uczestniczyli ostatni raz w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki.  Podczas rozwiązywania testów dotyczących przerobionego materiału z zakresu aretmetyki, algebry i funkcji oraz geometrii, utrwalali wiadomości i umiejętności, które poznawali na zajęciach.
Na koniec zajęć wypełnili testy podsumowujące zajęcia przygotowane przez nauczyciela oraz ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez koordynatora projektu.
galeria: 
20150314_084508 (Copy).jpg
20150314_084523 (Copy).jpg
20150314_084527 (Copy).jpg
20150411_103042 (Copy).jpg
20150411_103104 (Copy).jpg
20150530_082319 (Copy).jpg
20150530_082328 (Copy).jpg
20150530_082341 (Copy).jpg
20150530_082349 (Copy).jpg
20150530_103027 (Copy).jpg

Z polszczyzną za pan brat-„Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”

W ramach projektu unijnego „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka” odbywają się dla uczniów naszego gimnazjum zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego. Są one dla uczestników zajęć doskonałą szansą  na zdobycie wiedzy językowej, ortograficznej i literackiej. Pracując  w  małym gronie, gimnazjaliści doskonalą swoje kompetencje polonistyczne. Mają okazję, aby poćwiczyć te zagadnienia, które sprawiają trudności. Uczniowie korzystają z różnych źródeł wiedzy- słowników, leksykonów, specjalnie przygotowanych kart pracy i zestawów ćwiczeń, oglądają filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne. Gimnazjaliści doskonalą swoje umiejetności pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego- p. Edyty Jasnowskiej.
galeria: 
SDC14193 (Copy).JPG
SDC14194 (Copy).JPG
SDC14195 (Copy).JPG
SDC14196 (Copy).JPG
SDC14197 (Copy).JPG
SDC14333 (Copy).JPG
SDC14334 (Copy).JPG
SDC14335 (Copy).JPG
SDC14336 (Copy).JPG

Podsumowanie zajęć z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu " Inwestycja w przyszłość bez ryzyka"

Zajęcia przeznaczone były dla uczniów gimnazjum, a ich celem nadrzędnym było rozwijanie aktywności wśród młodzieży, która pozwoli pokonać bariery i wykreuje w młodym człowieku cechy niezbędne do radzenia sobie w dorosłym życiu.
Uczniowie podczas 30 godzin zajęć w ciągu 3 semestrów  realizowali następujące treści:
1. Bycie przedsiębiorczym wymaga poznania samego siebie
- Jak żyć i działać w zgodzie ze sobą?
- Dobrze jest być swoim własnym szefem.
2. Gimnazjalista wobec zjawisk gospodarczych
- Innowacyjny w szkole – innowacyjny w życiu.
- Człowiek jako istota ekonomiczna.
- Jak opracować biznesplan konkretnego przedsięwzięcia szkolnego?
- Marzenia o własnej firmie rozpocznij od znajomości ABC prawa.
3. Zastosowanie technologii informatycznych w kształtowaniu kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości.
- Budżet domowy i uczniowskie kieszonkowe – podstawy oszczędzania i inwestowania.
- Zastosowanie informatyki przy planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
 
Dodatkowo uczniowie  uczestniczyli w  wyjściach edukacyjnych:
- I semestr - Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” w Inowrocławiu; Banku Pekao S.A. w Inowrocławiu
- II semestr - Urzęd Skarbowy w Inowrocławiu.
- III semestr - Firma HITGARDEN Sp.z o.o. w Inowrocławiu
 
Na ostatnich zajęciach z zakresu podniesienia świadomości w zakresie przedsiębiorczości, które odbyły się 22 maja br. uczniowie wypełnili ankietę podsumowującą zajęcia przygotowaną przez nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez koordynatora projektu.
galeria: 
20150204_114445 (Copy).jpg
20150204_114452 (Copy).jpg
20150522_160053 (Copy).jpg
20150522_160103 (Copy).jpg
20150522_160109 (Copy).jpg
20150522_160116 (Copy).jpg

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z geografii -„Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”

Na ostatnich zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z geografii, które odbyły się 30 maja br. uczniowie utrwalali materiał dotyczący Europy, celem przygotowania się do sprawdzianu, wypełnili testy podsumowujące zajęcia przygotowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez koordynatora projektu.
galeria: 
20150509_083742 (Copy).jpg
20150509_083753 (Copy).jpg
20150509_083810 (Copy).jpg
20150509_091127 (Copy).jpg
20150509_111757 (Copy).jpg
20150509_111810 (Copy).jpg
20150509_113305 (Copy).jpg
20150530_082619 (Copy).jpg
20150530_085302 (Copy).jpg
20150530_095957 (Copy).jpg
20150530_100008 (Copy).jpg
20150530_104842 (Copy).jpg
20150530_104854 (Copy).jpg
20150530_114447 (Copy).jpg

Lekcja muzealna w ramach ścieżki edukacyjnej rozwój ekspresji kulturalnej

Nasi uczniowie w dn. 22 maja 2015 r. W ramach projektu inwestycja w przyszłość w ramach ścieżki edukacyjnej rozwój ekspresji kulturalnej pod opieką nauczyciela historii Magdaleny Szczepaniak wybrali się do muzeum im. Jana kasprowicz a w inowrocławiu. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w lekcji muzealnej oraz zwiedzić całe muzeum.

galeria: 
20150522_135323 (Copy).jpg
20150522_135749 (Copy).jpg
20150522_135959 (Copy).jpg
20150522_152234 (Copy).jpg
20150522_145056 (Copy2).jpg
20150522_155111 (Copy2).jpg
20150522_155354 (Copy).jpg
20150522_160334 (Copy).jpg
20150522_160537 (Copy).jpg

Wyjście edukacyjne do firmy HITGARDEN Sp.z o.o.

15 maja 2015r. uczniowie Gimnazjum Integracyjnego wraz z opiekunem A.Świtek, uczestniczyli w ramach realizacji ścieżki z zakresu przedsiębiorczości, w wyjściu edukacyjnym do firmy HITGARDEN Sp.z o.o.
Była to żywa lekcja przedsiębiorczości, podczas której przedstawiciel firmy, pani Ewelina Jędraszczak zapoznawała ich z funkcjonowaniem inowrocławskiego przedsiębiorstwa HITGARDEN Sp.z o.o.
W ramach spotkania, połączonego ze zwiedzaniem obiektu, uczniowie poznali:
- historię powstania i działalności firmy oraz jej osiągnięcia,
- specyfikę pracy dyrektora handlowego przedsiębiorstwa,
- strukturę firmy i umiejętności niezbędne do pracy w handlu,
- współczesne metody pracy,
- zwiedzili poszczególne działy firmy w tym linii produkcyjnej.
Dziękujemy przedstawicielowi firmy HITGARDEN Sp.z o.o., pani Ewelinie Jędraszczak  za pouczająca lekcję i upominki.
galeria: 
20150515_133656 (Copy).jpg
20150515_133706 (Copy).jpg
20150515_133815 (Copy).jpg
20150515_133927 (Copy).jpg
20150515_134023 (Copy).jpg
20150515_134113 (Copy).jpg
20150515_134600 (Copy).jpg
20150515_134605 (Copy).jpg
20150515_134610 (Copy).jpg
20150515_134615 (Copy).jpg
20150515_134709 (Copy).jpg
20150515_134721 (Copy).jpg
20150515_134741 (Copy).jpg
20150515_134747 (Copy).jpg
20150515_140242 (Copy).jpg
20150515_140249 (Copy).jpg

Zajęcia podnoszące świadomość ekologiczną

Zajęcia podnoszące świadomość ekologiczną w ramach projektu  " Inwestycja w przyszłość bez ryzyka"
Podsumowanie
Nr grupy 12
Prowadzący zajęcia - mgr Agnieszka Gawarecka
Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas I i II gimnazjum, a ich celami nadrzędnymi było:
- uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego
- budzenie szacunku do przyrody
- propagowanie dobrych nawyków ekologicznych
- podniesienie u uczniów świadomości ekologicznej
Uczniowie podczas 30 godzin zajęć w ciągu 3 semestrów  realizowali następujące treści:
1.Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze.
2.Różnorodność biologiczna i znaczenie jego ochrony.
3.Żywność - oddziaływane produkcji żywności na środowisko.
4.Zagrożenia dla środowiska: urbanizacja, hałas, odpady, substancje chemiczne.
5.Obszary działalności człowieka: energia, przemysł i transport, turystyka.
6.Działania na rzecz ochrony środowiska.
Dodatkowo uczniowie  uczestniczyli w  wycieczkach terenowych:
- I semestr - Centrum Edukacyjne w Balczewie
- II semestr - Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku
- III semestr - Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz Kruszwica
 
 
Na ostatnich zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej, które odbyły się 14 maja br. uczniowie wypełnili ankietę podsumowującą zajęcia przygotowaną przez nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez koordynatora projektu.
galeria: 
20150514_143729 (Copy).jpg
20150514_143748 (Copy).jpg
20150514_144038 (Copy).jpg
20150514_144052 (Copy).jpg
20150514_144119 (Copy).jpg
20150514_144200 (Copy).jpg
20150514_144407 (Copy).jpg
20150514_144412 (Copy).jpg

Wycieczka do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i Kruszwicy

W dniu 11 kwietnia br. uczniowie Gimnazjum Integracyjnego uczestniczyliw wycieczce ekologicznej do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i Kruszwicy ramach realizacji ścieżki ekologicznej - Projekt unijny "Inwestycja w przyszłość bez ryzyka". Podczas wyjazdu uczniowie uczestniczyli w prelekcji nt. historii NPT, a także flory i fauny parku, obejrzeli dermoplastyczne eksponaty świata zwierząt występujących w parku, a to wszystko miało miejsce w salce dydaktycznej parku.
Następnie udali się do Mysiej Wieży, gdzie wysłuchali legendy o królu Popielu          i zeszli do podziemi znajdujących się w pobliżu wieży.
Kolejnym punktem programu był rejs "Rusałką" po jeziorze Gople, podczas którego można było podziwiać piękno nadgoplańskiej przyrody.
Po rejsie nastąpił przejazd autokarem do przeprawy promowej Złotowo - Ostrówek,    a następnie przejście ścieżką ekologiczną na Półwyspie Potrzymiech, podczas której uczniowie mogli obserwować tereny rezerwatowe i zamieszkujące tam gatunki ptactwa.
Końcowym punktem programu był relaks i odpoczynek w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Rysiówka, gdzie uczniowie posilili się grochówką, piekli kiełbaski przy ognisku, a przy tym wzięli udział w konkursie podsumowującym wycieczkę, obejrzeli prezentacje multimedialną i w dobrych humorach powrócili do domów.
galeria: 
20150411_085426 (Copy).jpg
20150411_085433 (Copy).jpg
20150411_090337 (Copy).jpg
20150411_100633 (Copy).jpg
20150411_100900 (Copy).jpg
20150411_100923 (Copy).jpg
20150411_101426_1 (Copy).jpg
20150411_102038 (Copy).jpg
20150411_102712 (Copy).jpg
20150411_102745 (Copy).jpg
20150411_124605 (Copy).jpg
20150411_131744 (Copy).jpg
20150411_131827 (Copy).jpg
20150411_135038 (Copy).jpg
20150411_135138 (Copy).jpg
20150411_135150 (Copy).jpg

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z geografii

Uczniowie podczas realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z geografii nabywają między innymi umiejętności czytania i posługiwania się mapami o różnej tematyce. Uczą się określać położenie kontynentów, rozpoznawać i wskazywać na mapach elementy linii brzegowej, formy ukształtowania powierzchni, wykorzystując do tychże celów mapy w atlasie, mapy ścienne czy wizualizer.
galeria: 
20141025_091203_1.jpg
20141025_091223.jpg
20141025_101153_1.jpg
20141025_114521_1.jpg
20141025_114355_1.jpg
20141025_091141_1.jpg

Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku

Dnia 18 października br. uczniowie w ramach ścieżki ekologicznej wraz  z opiekunem uczestniczyli w zajęciach w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Tematem zajęć było "Życie w stawie". Młodzież zapoznała się z warunkami życia w stawie oraz poznała rośliny i zwierzęta wodne w ich naturalnym środowisku. W pracowni przyrodniczej uczniowie przeprowadzili analizy czystości wody przy użyciu nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Poza tym uczestnicy byli również w sali audiowizualnej na prelekcji nt. zwierząt i ptactwa wodnego.
galeria: 
20141018_103012.jpg
20141018_103048_1.jpg
20141018_105641_1.jpg
IMG_20141018_115250.jpg
IMG_20141018_115404.jpg
IMG_20141018_120810.jpg
IMG_20141018_121135.jpg

Zajęcia terapeutyczne realizowane w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”

Na zajęciach  terapeutycznych  (zaj.rewalidacyjne, zaj.korekcyjno-kompensacyjne, zaj. z ruchu rozwijającego W.Sherborne oraz zaj.Kinezjologii Edukacyjnej prowadzonej metodą P.Dennisona)  realizowanych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka” uczniowie mają możliwość  uczestniczenia w szeregu zajęć usprawniających. Dzięki wykorzystaniu pomocy specjalistycznych otrzymanych dzięki udziałowi w projekcie,  zajęcia są bardzo atrakcyjne. Uczniowie poprzez zabawy z grami strategicznymi np. „Zakupy”,  „Monopol” nabywają umiejętności jak w codziennym życiu radzić sobie ze zwykłymi obowiązkami. Wszelkie zabawy manipulacyjne związane z układaniem budowli przestrzennych, systemów cieszą się szczególnym zainteresowaniem. W Sali Doświadczania Świata mamy możliwość rozładowania naszej energii. W czasie zajęć panuje miła i radosna atmosfera. 
galeria: 
zaj terapeutyczne115.jpg
zaj terapeutyczne215.jpg
zaj terapeutyczne315.jpg
zaj terapeutyczne415.jpg
zaj terapeutyczne515.jpg
zaj terapeutyczne615.jpg

Zajęcia podnoszące świadomość ekologiczną w ramach projektu " Inwestycja w przyszłość bez ryzyka"

Nr grupy 12
Prowadzący zajęcia - mgr Agnieszka Gawarecka
W ramach zajęć  uczniowie zapoznają się z zagrożeniami środowiska przyrodniczego, uczą się  szacunku do przyrody, propagują dobre nawyki ekologiczne, a przede wszystkim podnosi się ich  świadomość ekologiczna.
Zajęcia prowadzone są w sposób twórczy poprzez wykorzystywanie różnych metod aktywizujących i z użyciem sprzętu multimedialnego.
galeria: 
20141206_105826.jpg
20150212_144201.jpg
20150212_144240.jpg
20150212_144305.jpg
20150212_150651.jpg
20150212_151818.jpg

Wydarzenia

sierpień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031