Zajęcia w ramach projektu pt.:"Inwestycja w przyszłość bez ryzyka" - rozpoczęte

Zajęcia w ramach projektu pt.:"Inwestycja w przyszłość bez ryzyka" - rozpoczęte. Są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i dla uczniów uzdolnionych(języki obce, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, język polski i ICT). Uczniowie biorą też udział w ścieżkach edukacyjnych(ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego) i w zajęciach z doradztwa zawodowego. Gimnazjaliści są zadowoleni z przedstawionej im oferty zajęć i chętnie w nich uczestniczą.
galeria: 
DSCF0836.JPG
DSCF0838.JPG
DSCF0840.JPG
DSCF0844.JPG
DSCF0848.JPG
DSCF0857.JPG
DSCF0851.JPG
DSCF0864.JPG
DSCF0853.JPG
DSCF0854.JPG
DSCF0867.JPG
DSCF0868.JPG
DSCF0871.JPG
DSCF0876.JPG
20140328_144217.jpg
20140328_150419.jpg
20140404_152322.jpg
20140404_153828.jpg
20140404_154058.jpg

Zajęcia specjalistyczne realizowane w Gimnazjum Integracyjnym

Zajęcia specjalistyczne realizowane w Gimnazjum Integracyjnym  w ramach projektu: "Inwestycja w przyszłość bez ryzyka". Zajęcia specjalistyczne, to nie tylko ciężka praca ale też wyśmienita zabawa. Uczniowie  podczas  zajęć rewalidacyjnych, zajęć Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne, zajęć Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nabywają nowe umiejętności, ćwiczą pamięć, koncentrację uwagi, orientację w przestrzeni, rozwijają swoje umiejętności manualne i grafomotoryczne. Spotkania odbywają sie w miłej, przyjaznej atmosferze. Ostatnim zajęciom przyświecało hasło COŚ DLA DUCHA, COŚ DLA CIAŁA. Oczywiście DLA DUCHA - poznawaliśmy sposoby relaksacji, odreagowania napięć, rozwoju naszej osobowości, COŚ DLA CIAŁA - to były nasze "kuchenne rewolucje", w trakacie których przygotowywalismy pyszne kanapki.
galeria: 
100_2015.JPG
100_2045.JPG
100_2028.JPG
100_2005.JPG
100_2007.JPG
100_2077.JPG
100_1987.JPG
100_1993.JPG
100_1990.JPG
100_2057.JPG
100_2067.JPG
100_2053.JPG

Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W naszej szkole w ramach innowacyjnego projektu "Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu", realizowane są zajęcia nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzą je nauczyciele Kamila Andrzejczak i Daria Chodorowska.
Uczniowie podczas tych zajęc nabywają wiedzę z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętnosci szybkiego i skutecznego reagowania.
Program upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, z zaangażowaniem podejmuja działania, zgodnie współpracują w grupie.
Na zdjęciach uczniowie klasy IV c podczas zajęc prowadzonych przez panią Kamilę Andrzejczak.
galeria: 
100_8913.JPG
100_8914.JPG
100_8919.JPG
100_8915.JPG
Certyfikat.jpg
zaswiadczenie1.jpg
zaswiadczenie2.jpg

KÓŁKO MATEMATYCZNE

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych – prowadzone przez panią Ewę Szmude.

Uczniowie chętnie ze sobą współpracują korzystając z różnych pomocy dydaktycznych, m.in. tablicy interaktywnej. Uczą się poprzez zabawę, manipulowanie liczmanami, tworzenie różnych kompozycji przestrzennych. Pojęcia matematyczne są utrwalane w praktycznym działaniu. Sprawia to uczniom wiele radości i umożliwia zrozumienie faktu, że matematyka jest obecna w wielu dziedzinach naszego życia.
galeria: 
ES1.jpg
ES2.jpg
ES3.jpg

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  - prowadzone przez panią Paulinę Fojt – Głowacką.
 
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania językiem angielskim, mają możliwość zapoznania się z kulturą krajów anglojęzycznych oraz poznać panujące tam zwyczaje.
Podczas zajęć uczniowie wzbogacają słownictwo, tworzą krótkie bajki i historyjki. Zajęcia pozwalają przygotować się uczniom do różnego rodzaju konkursów języka angielskiego oraz wykorzystać  zdobytą wiedzę w sposób twórczy.
galeria: 
PG1.jpg
PG2.jpg
PG3.jpg

KÓŁKO PRZYRODNICZE

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – prowadzone przez panią Dorotę Kopeć.
 
Uczniowie chcą poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Zajęcia pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować podczas zajęć lekcyjnych ze względu na ograniczenia czasowe.
Na kółku przyrodniczym uczniowie zwracają uwagę na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Zajęcia pobudzają również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomagają zagospodarować czas wolny tak, aby nie było miejsca na nudę.
Kółko przyrodnicze odbywa się w sali ekologicznej, która mieści się w budynku OSiRu, jak również organizowane są wycieczki i wyjścia w teren podczas, których bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody.
Wycieczki, konkursy, gry i zabawy, działalność plastyczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dają uczniom wiele satysfakcji.
 
galeria: 
DK1.jpg
DK3.jpg
DK4.jpg

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone przez panią Elżbietę Dobrzykowską.
 
Na zajęciach tych rozwijane są między innymi umiejętności w zakresie liczenia, dokonywania pomiarów, obliczeń pieniężnych oraz rozwiązywaniu zadań tekstowych, z którymi uczniowie mają trudności. Zajęcia te odbywają sie w formie ćwiczeń praktycznych i zabawowych w taki sposób, aby każdy uczeń mógł osiągnąć swój indywidualny sukces.
galeria: 
ED1.jpg
ED2.jpg
ED3.jpg

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzone przez panią Małgorzatę Lewandowską.
 
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy napotykają trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.
Ćwiczenia mają urozmaicone formy. Wykonywane są uważnie i dokładnie, by odpowiednio kształtowały się  wyobrażenia słuchowo-wzrokowo- ruchowe, a w konsekwencji pamięć wzrokowo-ruchowa. Ma to prowadzić do zakodowania prawidłowych wzorów pisania i automatyzacji w ich odtwarzaniu. Pomocne są tu również obrazki. Rysunek jest ważnym czynnikiem wizualnym, znakomicie wspomagającym pamięć wzrokową. Doskonaleniu pamięci słuchowej służą zagadki i wierszyki, których dziecko może nauczyć się na pamięć, a także powtarzanie różnych sekwencji słownych, w tym zdań do pisania z pamięci i ze słuchu. Teksty do czytania utrwalają materiał ortograficzny. Są one krótkie i dlatego mogą być stosowane do nauki czytania poprzez kilkakrotne czytanie, aż do czytania całościowego i płynnego.
Zajęcia przezwyciężają trudności, minimalizują problemy uczniów w nauce oraz zachęcają dzieci do pracy dodają motywacji i pewności siebie.
galeria: 
ML1.jpg
ML2.jpg
ML3.jpg

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P.DENNISONA

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - prowadzone przez panią Urszulę Kubiak.
 
"Wszelkie działanie twórcze zaczyna się od ruchu"
 
GŁÓWNYM CELEM ZAJĘĆ KINEZJOLOGII  EDUKACYJNEJ P.DENNISONA  JEST:
- aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju
- wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków)
- integracja funkcji półkul mózgowych
- integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu
- rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny
Metoda Paula Dennisona wykorzystuje ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące, które służą integracji półkul mózgowych. Ćwiczenia polegają na wykorzystaniu różnych ruchów naprzemiennych np. dotykanie prawym łokciem lewego kolana.
SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM METODY KINEZJOLOGII  EDUKACYJNE P.DENNISONA, TO RUCH GWARANTUJĄCY DOBRĄ NAUKĘ I WSPANIAŁĄ ZABAWĘ.
 
galeria: 
UK1.jpg
UK2.jpg
UK3.jpg

REWALIDACJA

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – prowadzone przez panią Justynę Tuchorską.
 
Rewalidacja polega na stawianiu na mocne strony dziecka oraz szukaniu tego, co w nim najlepsze!!!
Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają  dzieciom z  różnego rodzaju niepełnosprawnościami jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.
Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:
• maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych  i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
• optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
• kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
• stymulowanie rozwoju
W czasie zajęć wykorzystywane są różne metody terapeutyczne pozwalające dzieciom w przyjemny i pożyteczny sposób spędzić czas.
 
 
galeria: 
JT1.jpg
JT3.jpg
JT4.jpg

ARTETERAPIA

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez panią Izabelę Popowską.
 
ARTETERAPIA – to terapia przez sztukę. Może pomóc wszystkim ludziom lepiej rozumieć siebie i innych oraz lepiej radzić sobie z problemami dnia codziennego.
FORMY  ZAJĘĆ
• terapia za pomocą sztuk plastycznych – rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage,itp. 
• choreoterapia -  czyli terapia tańcem, ruchem; 
• muzykoterapia – w terapii wykorzystuje się własny głos, instrumenty muzyczne i nagrania; 
• dramoterapia – wykorzystanie różnych form dramatu; odgrywanie ról 
• biblioterapia- terapia z wykorzystaniem literatury;
Dzięki arteterapii następuje
• uwolnienie i odreagowanie zgromadzonych emocji
• zmniejszenie poziomu napięcia
• uwolnienie sfery komunikacji niewerbalnej
• zwiększenie poziomu samoświadomości (działań i zachowań) i akceptacji siebie
• uaktywnienie ekspresji i spontaniczności
• lepsze poznanie i rozumienie siebie, dzięki czemu łatwiej jest radzić sobie z problemami dnia codziennego
• lepsze wyrażanie swoich uczuć, dzięki czemu poprawia się komunikacja z innymi ludźmi
• rozwój osobowości
 
 
galeria: 
IP1.jpg
IP3.jpg
IP4.jpg

DOGOTERAPIA

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez panią Katarzynę Piekarczyk.
 
Dogoterapia jest to metoda wzmacniającą efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania oraz wiedzy i umiejętności. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stwarzanie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwość przyswajania wiedzy. Zajęcia mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.
galeria: 
KP1.jpg
KP2.jpg

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI Z WADĄ POSTAWY

Zajęcia prowadzone przez panią Annę Kilich.
Gimnastyka korekcyjna - ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy.
Cele ćwiczeń korekcyjnych:
- Korekcja istniejących wad
- Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
- Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy
- Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu
- Wdrożenie do rekreacji ruchowej
galeria: 
AK2.jpg
AK3.jpg
AK4.jpg

„Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w województwie kujawsko – pomorsk

W Szkole Podstawowej Integracyjnej odbywają się zajęcia  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim”. Są to między innymi:

Wydarzenia

maj 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031