Zespół do spraw integracji

Jest to zespół interdyscyplinarny stanowiący istotne ogniwo w pracy naszej szkoły.
 
Zadania zespołu:
 
1. Tworzenie warunków sprzyjających edukacji uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi:
- Bezpośrednie wspieranie specjalistyczne
- Pomoc w rozwiązywaniu bieżących informacji
- Pomoc w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnych
- Czuwanie nad prawidłowym dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
 
2. Uściślenie współpracy między szkołą, a domem rodzinnym dziecka:
- Zapoznawanie rodziców z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w szkole integracyjnej
- Przekazywanie informacji napływających do szkoły z instytucji, fundacji, ośrodków działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych
- opracowywanie materiałów informacyjnych dla rodziców (zamieszczanie ich na stronie internetowej naszej szkoły)
 
3. Organizowanie zapisów uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
4. Inspirowanie i koordynowanie współpracy w celu wymiany doświadczeń pomiędzy innymi szkołami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 
5. Opracowywanie materiałów informacyjnych dla nauczycieli (zamieszczanie ich w segregatorze – wzajemne dzielenie się wiedzą, oraz na stronie internetowej naszej szkoły)
 
6. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 
7. Udział w konferencjach, szkoleniach dotyczących pracy w szkole integracyjnej.
 
8. Promocja szkoły jako placówki integracyjnej w środowisku lokalnym.
 
SŁÓW KILKA O INTEGRACJI
 
Termin integracja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza zespolenie, scalanie, tworzenie całości z części.
 
Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do zwykłych szkół, umożliwiając im w miarę możliwości wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników.
 
Integracja to wspólna zabawa, nauka i praca dzieci zdrowych z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi
 
Oddziały integracyjne są mniej liczne, liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
 
Istotą nauczania w szkole integracyjnej jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Szkoła integracyjna stwarza specjalne warunki, które uczniom pełnosprawnym pozwalają na zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, a uczniom niepełnosprawnym dodatkowo zapewniają:
- Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
- Odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
- Realizację programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
- Zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
- Integrację ze środowiskiem rówieśniczym
 
Zalety integracji:
 
- Mała liczebność uczniów w klasie stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka, odkrycia jego potrzeb i zdolności.
- Otocznie opieką każdego dziecka i stworzenie warunków pełnego i harmonijnego rozwoju.
- Innowacyjne metody realizacji zadań dydaktyko-wychowawczych.
- Bogactwo i różnorodność pomocy dydaktycznych.
- Kreowanie sytuacji dających możliwość twórczego rozwoju dziecka przez różnorodną działalność.
- Stymulowanie rozwoju dziecka oraz przygotowanie do przyszłego, na miarę możliwości samodzielnego włączenia się w życie społeczne.
- Możliwość kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób słabszych, młodszych, niepełnosprawnych.
 
INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE
 
1 września 1997r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu powstały dwa pierwsze oddziały integracyjne, w których rozpoczęło naukę ośmioro uczniów niepełnosprawnych.
Obecnie w Zespole Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich funkcjonują tylko klasy integracyjne. W 29 klasach integracyjnych, każdego dnia dzieci i młodzież wspólnie zdobywa wiedzę, przełamuje bariery, pokonuje różne trudności oraz uczy się tolerancji,akceptacji i odpowiedzialności.
W każdej klasie pracuje dwóch nauczycieli, z których w klasach I-III szkoły podstawowej jeden jest nauczycielem nauczania zintegrowananego - wychowawcą klasy, a drugi pedagogiem specjalnym. W klasach 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum na każdej lekcji oprócz nauczyciele danego przedmiotu, obecny jest pedagog specjalny, wychowawca klasy.
Każda klasa pracuje w oparciu o program własny z zakresu: „Wychowania i nauczania w klasie integracyjnej w cyklu trzyletni”.

 

 

WAŻNE ADRESY!

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

UL.MĄTEWSKA 17

88-100 INOWROCŁAW

TEL.(O52) 3592266

 

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „KONTAKT”

UL.SOLANKOWA 64

88-100 INOWROCŁAW

TEL.(052) 3551374

 

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W TORUNIU

UL.ASNYKA 2A

87-100 TORUŃ

 

INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z USZKODZONYMMÓZGIEM

UL.SOLANKOWA 52

88-100 INOWROCŁAW

TEL.(052) 3576247

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TĘCZA”

UL. KOPIŃSKA 6/10

02-321 WARSZAWA

TEL.(022) 8220344

 

 

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM

Ul. KCYŃSKA 49

85-304 BYDGOSZCZ

TEL.(052) 331335

 

KOŁO PRZYJACIÓL DZIECI Z CUKRZYCĄ PRZY TPD

UL.DWORCOWA 87/8

85-005 BYDGOSZCZ

TEL.(052) 3210828

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI

UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
33

85-075 BYDGOSZCZ

TEL.(052)3413281

 

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI

UL.BERNARDYŃSKA 3

85-029 BYDGOSZCZ

TEL.(052) 3738578

 

POMORSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z USZKODZENIEM MÓZGU

UL.PADAREWSKIEGO 28/1

85-075 BYDGOSZCZ

TEL(052)3211160

 

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

UL.PROF.JANA RUDNIKA 3

34-700 RABKA-ZDRÓJ

TEL. (018)2676060

www.ptwm.org.pl

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO POMOCY DZIECIOM NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

UL.ŁOKIETKA 6

85-200 BYDGOSZCZ

TEL.(052)3426032

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA ASTMĘ PRZY INSTYTUCIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WARSZAWIE

UL. PŁOCKA 26

01-138 WARSZAWA

TEL.(022)4312110

www.astma.waw.pl

 

FUNDACJA SYNAPSIS

Ul. ONDARSZKA 3

02-085 WARSZAWA

www.synapsis.waw.pl

 

ZAKŁAD NAGRAŃ I WYDAWNICTW ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Ul. KONWIKTORSKA 7/9

00-216 WARSZAWA

TEL.(022)8313524

 

FUNDACJA DOGOTERAPEUTYCZNA

UL.ŚW. TRÓJCY 19

85-224 BYDGOSZCZ

TEL.(052)3406090

www.dogoterapia.org


Wydarzenia

maj 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031